Poslední zásah záchranářů pod OKD byl plánovaný

Důl Paskov. Foto: OKD

Vůbec poslední plánovaný nehavarijní zásah paskovských závodních báňských záchranářů pod hlavičkou OKD proběhl druhou prosincovou středu. Chystal se však po celý rok. Uzavíralo se totiž devět kilometrů důlních děl.

Příprava obnášela zejména stavbu sedmi výbuchuvzdorných uzavíracích hrází. Většinou ve velkých profilech překopů v blízkosti náraží jam na lokalitě Staříč,“ popsal pro Měsíčník Horník zdejší závodní Ivan Šimek s tím, že uvedené práce zastávali nejvíce záchranáři vedení Robertem Duchoněm. Důlní elektrikáři s vedoucím Martinem Káňou v této souvislosti rekonstruovali elektrorozvody, změnili systém napájení na všech uzavíraných patrech. Dopraváři vedení Martinem Jagerem se kromě přísunu materiálu podíleli také na instalaci větracího tahu v jámě II/4 z kovových luten s metrovými průměry.

Čtěte také:
Paskovské prádlo do roka zmizí z povrchu
Bývalý velvyslanec USA Schapiro je Bakalovým právníkem

Ve středu 9. prosince nakonec sfáraly v odpolední směně záchranářské čety, které postupně odshora od třetího po páté patro uzavíraly hráze a v dýchacích aparátech se vracely nazpět k vtažné jámě,“ informoval Šimek. Souběžně s činností ZBZS vedoucí větrání Petr Lichnovský upravoval na povrchu chod hlavního ventilátoru, aby byl v souladu s novými parametry v dole.

Technickou zajímavostí je pak separátní větrání lutnovým tahem ve vtažné jámě II/4 mezi čtvrtým a pátým patrem. Výdušná jáma II/3 totiž není prohloubena až na páté patro a tím pádem neexistuje krátké větrní spojení mezi vtažnou a výdušnou jámou,“ přiblížil paskovský závodní. Právě instalace luten patřila k technicky nejnáročnějším operacím, protože dopraváři dělali veškeré činnosti v jámě v závěsných postrojích a na pracovních plošinách.

V sedm hodin večer byly ve středu 9. prosince uzavřeny poklopy na všech hrázích a spuštěno separátní větrání,“ komentoval Šimek závěr posledního plánovaného nehavarijního zásahu.