Doba čtení:2 m, 27 s
Ve stčedu 10. července se na místo, kudy obvykle jezdí důlní dráha, pokládalo potrubí. Foto: Sev.en

Složitý úkol čekal na firmy pracující na přeložkách inženýrských sítí v Hořanském koridoru. Při propojování severní a jižní části stavby křižovaly trasy produktovodů železniční vlečku. Omezit kolejovou dopravu ale bylo možné jen na krátkou dobu.

Při napojování inženýrských sítí z jižní a severní části jsme se dostali k velmi důležitému uzlu, kde bylo potřeba překonat trať důlní vlečky a museli jsme rozebrat kolej v délce zhruba šedesát metrů,“ vysvětlil Vít Tůma, ředitel projektu výstavby inženýrských sítí Hořanského koridoru. Není to poprvé, kdy produktovody překonávaly železniční trať, vloni se v tomto úseku pokládala čtyři potrubí.

Čtěte také:
Velké manévry v Hořanském koridoru
Na čistou energetiku počkejte pár století

Letošní přeložka byla o to složitější, že na položení trubek produktovodů do nové trasy měly firmy čtyři dny. „Původně jsme uvažovali o tom, že by práce probíhaly nepřetržitě i v noci, ale vzhledem k tomu, že území bylo potřeba velmi přesně zaměřit a pro důlní měřiče by byla práce v noci problematická, dohodli jsme se, že se bude pracovat pouze ve dne. I přesto se nám všechno podařilo stihnout v termínu od 9. do 12. července,“ uvedl ředitel.

Pokud by se práce zdržely, provoz na vlečce by se musel obnovit a stavební firmy by se na místo mohly vrátit až za několik měsíců.Na staveništi se pohybovali zástupci třinácti firem, které na přeložkách inženýrských sítí pracují, jejich práci koordinovali zástupci společností Cheminvest a samozřejmě Vršanské uhelné, která je investorem celé akce. Dohlíželi také zástupci firem, které produktovody provozují.

Sedm „trubek“ produktovodů se muselo na své místo dostat nejen v požadovaném čase, ale také způsobem, jaký si jejich provozovatelé stanovili. „Některé potrubí muselo být uloženo do chrániček, jinde stačilo jen zpevnit plochu, na které leží. I když se pracovalo rychle, nemělo to sebemenší vliv na kvalitu a důkladnost prací, a to i proto, že by v to-to území měly zůstat produktovody uloženy beze změn několik let,“ připomněl Tůma.

Po uložení potrubí do země bylo území opět zasypáno, patřičně zhutněno a provedly se příslušné zkoušky. Teprve pak mohly na místo nastoupit stroje a technika DTS Vrbenský a začít navážet štěrk. Zaměstnanci kolejové dopravy Coal Services následně během víkendu opět zprovoznili šedesátimetrový kolejový úsek. Po etylbenzenu, jehož přeložka byla úspěšně dokončena letos na jaře, by do konce letošního roku mohly být v nové trase zprovozněny ještě tři linky produktovodů. Další by měla být připravena k přepojení na příští rok. Kompletní přeložení všech inženýrských sítí v Hořanském koridoru se plánuje do konce roku 2021. S přípravou území pro přeložky inženýrských sítí se začalo v roce 2015, v nejvzdálenějším místě se posunou o více než kilometr. Přeložky umožní pokračování těžby v lomu Vršany v následujících desetiletích.

Mohlo by vás zajímat:
Ze starého lomu je špičkové golfové hřiště
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu
Po bagrech zůstaly mokřady a čistá voda