Přeložce Vesnického potoka už chybí jen kousek

Přeložka Vesnického potoka je jedním z pěti projektů financovaných z vládních 15 miliard korun určených na odstraňování ekologických škod. Foto: Severní energetická

Přeložka Vesnického potoka by mohla být již brzy kompletně hotová. Těsně před koncem roku byla dokončena další část a zbývá poslední, několik desítek metrů dlouhý úsek. Má chránit severozápadní svahy lomu ČSA před prosakující vodou.

 „První část prací na přeložce Vesnického potoka začala už v roce 2012, tehdy společnost DTS Vrbenský zahájila rekonstrukci betonového koryta. Cílem celého projektu bylo zabránit průsakům vody do severozápadních svahů lomu ČSA a zajistit jejich lepší stabilitu,“ uvedl Pavel Macek, specialista výroby Severní energetické.

Čtěte také:
Sev.en EC dostane úroky z vrácené daně
Šest týdnů dovolené a rekordní růst platů

Druhá část prací zahrnovala prodloužení úseku od vodního díla Jezeří k původnímu korytu, kde byl potok zatrubněn. Přípravy zabraly několik let, protože bylo třeba vypořádat celou řadu pozemků. Situaci ještě zkomplikovalo, že trasa potoka zasahovala do chráněné krajinné oblasti. „V lednu 2017 firma Oršuliak zahájila práce na prodloužení koryta Vesnického potoka a ani to nebylo snadné. V místech, kde probíhaly zemní práce, rostla chráněná Žamberská lípa a květina měsíčnice vytrvalá. Ta se musela ve spolupráci s odborníkem nejprve přesadit, aby se po dokončení prací mohla vrátit na původní místo, připomněl Macek. Zhruba 215 metrů nového koryta, pokrytého kombinací žuly a čediče, se nakonec podařilo vybudovat v termínu a během výstavby se vyřešil i odvod vody z těsnicí stěny. „Vzniklo tu klasické koryto, které je lépe přístupné a dá se lépe čistit a udržovat, a tím se eliminuje další možný zdroj průsaku vody do severozápadních svahů lomu ČSA,“ dodal Macek.

Do definitivního ukončení celé akce zbývá dodělat zhruba padesátimetrový úsek, při těchto pracích se také vyřeší takzvaný havarijní přepad. Nejprve je ale opět potřeba vypořádat pozemky. Vesnický potok nepatří k velkým vodním zdrojům. Udržuje se v něm pouze průtok stanovený kapacitou Vodního díla Jezeří. V provozu bývá zejména v jarních měsících, kdy v okolí taje sníh a zvyšuje se i hladina vodního díla.

Přeložka Vesnického potoka – prodloužení, jak zní oficiální název, je jedním z pěti projektů financovaných z vládních 15 miliard korun určených na odstraňování ekologických škod. „Z těchto prostředků byly dále hrazeny dva projekty sanace severozápadních svahů lomu ČSA, dvojice projektů řešící zmiňovanou přeložku Vesnického potoka a také takzvaný územní systém ekologické stability,“ podotkl Macek. Všechny tyto projekty vzájemně souvisejí a navazují na sebe. Přeložka Vesnického potoka – prodloužení je zatím prvním, který se podařilo dokončit. V současné době je jejím uživatelem Severní energetická, snahou ovšem je, předat ji do správy Povodí Ohře, které se stará i o vodní dílo Jezeří.

Mohlo by vás zajímat:
Motor, ze kterého jde strach
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků