Při zakládání výsypky vznikl průplav

Průplav Matouš se tvoří při rekultivaci jihozápadních svahů Vršan. Foto: Czech Coal

Zvláštní koryto či rýha se tvoří na jihozápadních svazích vnitřní výsypky lomu Vršany, kterou právě „dosypává“ zakladač Z86. Zaměstnanci úseku skrývky tomuto místu říkají průplav Matouš podle zástupce vedoucího.

Svým způsobem to průplav je, protože toto uměle vybudované koryto bude v budoucnu sloužit k odvodnění svahů výsypky a přirozenou cestou se tudy bude svádět voda do hlavní čerpací stanice. „Už když se zpracovává takzvaný Souhrnný plán sanací a rekultivací, máme základní představu o tom, jak se bude terén odvodňovat. Na tomto území vzniknou v budoucnu čtyři velké a dvě malé průtočné nádrže, které budou končit ve zbytkové jámě po lomu Vršany,“ vysvětlil Oldřich Novotný, vedoucí oddělení rekultivací a pozemků Vršanské uhelné.

Čtěte také:
Jablka nahradila uhlí
Už jste pili víno z lomu?

Na výsypce se ale počítá i se samovolným vznikem vodních ploch. Ačkoli by „průplav“ měl začít naplno sloužit svému účelu až po skončení báňské činnosti a zastavení čerpání důlních vod v této části Vršan, už nyní by mohl být účinný například během přívalových dešťů. V současné době se v jeho bezprostředním okolí dokončují odvodňovací příkopy a už na podzim by se sem měla svádět voda z paty výsypky, která pak vlivem gravitace bude odtékat do hlavní čerpací stanice.

Mohlo by vás zajímat:
Ze starého lomu je špičkové golfové hřiště
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu
Po bagrech zůstaly mokřady a čistá voda