Doba čtení:58 s

Štýs vinohrady Slatinice

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse zachytila spodní část výsypky lomu Slatinice během první etapy vinohradnické rekultivace. Barevný snímek pak ukazuje stejné místo v roce 2009.

Město Most patří mezi významná města vinařské oblasti Čechy. V malebné krajině Českého středohoří se vinná réva pěstuje již déle než 1000 let. Přirozená hradba hor obklopuje vlnitou kotlinu, jejíž jižní svahy jsou pro pěstování révy velmi vhodné. Příznivé je i podnebí, průměrná roční teplota i množství srážek.

Čtěte také:
Po Rudém severu se dnes procházejí turisté
V měsíční krajině rostou stromy

Lom Slatinice byl založen v roce 1958. V roce 1963 byl přejmenován na Důl Bohumír Šmeral. Nacházel se na jihozápadní straně vrchu Ressl. Na východní straně byl ohraničen Čepirožskou výsypkou a na jižní straně zabíral území bývalé obce Slatinice, která byla před postupem lomu zlikvidována, stejně jako obec Hořany na východním okraji lomu.

Důl byl otevírán jako účelový pro těžbu energetického uhlí k zásobování elektrárny Mělník. Lom byl vyuhlen v červnu 1986. Vyuhlený lom byl využit jako výsypný prostor pro lom Vršany.

Mohlo by vás zajímat:
Po bagrech zůstaly mokřady a čistá voda
Ze starého lomu je špičkové golfové hřiště
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu

Štýs Slatinice 1