Kdysi výsypkou jezdily bagry, dnes tu roste obilí

štýs-11-5-2016-7h-7s_compressed

Třískolupy byly jedinou obcí, která zanikla kvůli důlní činnosti. První písemná zmínka je z roku 1207, kdy obec patřila ke klášteru premonstrátů v Milevsku.

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse zachycují výsypku lomu Třískolupy v sousedství počeradské elektrárny během technických úprav v roce 1978. Novější fotografie z roku 2012 ukazuje na místě tehdejší výsypky pěstované obiloviny a šťovík pro energetické účely.

Obec Třískolupy (název obce vznikl ze slov tříska a loupiti) byla jedinou obcí, která na konci minulého století zanikla kvůli postupující těžbě uhlí v Severočeském hnědouhelném revíru. Lokalita lomu Třískolupy se nacházela na katastrálním území obce Třískolupy v okresu Louny a její menší část zároveň na katastrálním území Polerady, okres Most.

Čtěte také:
Jablka nahradila uhlí
Už jste pili víno z lomu?

Otvírka samostatné pánve tohoto lomu byla zapříčiněna potřebou energetického uhlí pro zásobování elektrárny Počerady I až do doby, než její zásobování uhlím zajišťoval lom Vršany. Těžba uhlí zde byla ukončena 31.12.1982. Modelování výsypkových etáží bylo vytvářeno dle projektové dokumentace, jejímž cílem bylo na východním okraji vytvořit hráz budoucí popelové skládky. Následně byl vyuhlený lom použit jako odkaliště popílku pro elektrárnu Počerady.

 

štýs-11-5-2016-7h-7s-B_compressed

Úprava svahů vnější výsypky lomu Třískolupy v blízkosti počeradské elektrárny, pro které bylo původně určeno uhlí tohoto lomu. Foto z roku 1978.

 

štýs-11-5-2016-7h-7s-A_compressed

Výsypka lomu Třískolupy po rekultivaci v roce 2012

Mohlo by vás zajímat:
Po bagrech zůstaly mokřady a čistá voda
Ze starého lomu je špičkové golfové hřiště
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu