Doba čtení:1 m, 2 s

štýs-14-7-2016-11a-11b_compressedDnešní Štýsova dvojčata zachycují lokalitu bývalého lomu Most. Otvírka lomu  byla uskutečněna na území starého města Mostu o jehož likvidaci bylo rozhodnuto vládním usnesením v roce 1962.

Nadloží je tvořeno jíly a písky, pískovci a sprašemi, které jsou selektivně uloženy na vnější výsypce Střimice.

Na lomu Most byla vyvinuta kvalitní a mocná uhelná sloj, postup porubních front byla kombinace vějířovitého a paralelního postupu, výsypkové hospodářství bylo zabezpečováno na vnější výsypce Střimice a současně na vnitřní výsypce. Odbyt uhlí byl zabezpečován Úpravnou uhlí v Komořanech. Lom těžil cca 7,5 milionu tun za rok při skrývce cca 12 milionů m3 za rok, v posledních letech se pohybovala kolem 1,5 – 2,0 milionů tun ročně při objemu skrývek 6 milionů m3.

Čtěte také:
Jablka nahradila uhlí
Už jste pili víno z lomu?

Útlum lomu Most byl započat  1. července 1995 a v roce 2000 byla těžba uhlí ukončena a následně byla zahájena rekultivace formou vybudování vodní nádrže o výměře 325 hektarů. Proces schvalování rekultivačního řešení se zaplavením zbytkové jámy probíhal posouzením EIA v rámci hodnocení vlivů na ŽP v případě použití hydrické varianty rekultivačního procesu.

Mohlo by vás zajímat:
Po bagrech zůstaly mokřady a čistá voda
Ze starého lomu je špičkové golfové hřiště
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa