Štýsova dvojčata

Výsypka lomu Svoboda se změnila k nepoznání

Dnešní Štýsova dvojčata zachycují úspěšnou rekultivaci části výsypky lomu Svoboda u Braňan na Mostecku, na níž bylo použito zapravení deseti centimetrové vrstvy bentonitu do původní písčité výsypkové zeminy za použití půdní frézy a následného překrytí další vrstvou deseti centimetrů zvětralého bentonitu.Průmyslovou školu nahradilo muzeum

Československá vláda vydala 26. března 1964 nařízení, kterým definitivně zpečetila osud starého Most. Následná záchranná akce, během které došlo k přesunutí kostela Nanebevzetí Panny Marie, několika soch, kašny a morového sloupu je veřejnosti všeobecně dobře známa.Kdysi výsypkou jezdily bagry, dnes tu roste obilí

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse zachycují výsypku lomu Třískolupy v sousedství počeradské elektrárny během technických úprav v roce 1978. Novější fotografie z roku 2012 ukazuje na místě tehdejší výsypky pěstované obiloviny a šťovík pro energetické účely.


Jablka nahradila uhlí

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse ukazují ovocné plantáže, které byly vytvořeny na výsypce bývalého lomu Březno na Tušimicku. Starší fotografie je z roku 1970, stromy takto rozkvetly přesně o třicet let později.


Po výsypce dnes jezdí vlaky

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse ukazují, jak je rekultivované území opět vybavováno dopravní infrastrukturou. Na snímcích z let 1973 a 2011 je vyuhlená část lomu Most a přeložka železniční tratě v úseku Chomutov – Teplice trasovaná po vnitřní výsypce.


Lom ČSA po třiceti letech

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse zachycují jednu z oblastí vnitřní výsypky lomu Československé armády (ČSA) v rozmezí třiceti let. Černobílá fotografie je z roku 1980, novější potom ukazuje již zrekultivované území v roce 2010.


Malolom Leontýna

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse zachycují na černobílém snímku z roku 1915 malolom Leontýna, který se rozkládal na okraji Duchcova. Na rozdíl od ostatních lomů, je zajímavý tím, že tehdejší odvedence na frontu částečně nahrazovali ruští zajatci, kteří měli pracovat i na rekultivaci.


Na výsypce rostla i kukuřice

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse zachytila vnitřní výsypku bývalého lomu Obránců míru. Snímek s kukuřičným polem je z roku 2010, druhá fotografie, která vypadá spíš jako z jiné planety, byla Stanislavem Štýsem pořízena již v roce 1993.