Malolom Leontýna

Kompilace iUHLI.cz zdroj Stanislav Štýs

Kompilace iUHLI.cz zdroj Stanislav Štýs

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse zachycují malolom Leontýna, který se rozkládal na okraji Duchcova. Na černobílém snímku byl zachycen v roce 1915.

Na rozdíl od ostatních lomů, je zajímavý tím, že tehdejší odvedence na frontu částečně nahrazovali ruští zajatci, kteří měli kromě těžby pracovat i na rekultivaci. Stejně jako se přesně neví, kdy se na Mostecku začalo těžit uhlí, není zcela jasné, kdy započaly první rekultivační práce. V roce 1854 byly rekultivační činnosti ošetřeny patentem v říšském zákoníku. Stanovilo se v něm, jak nakládat s půdou uvolněnou pro těžbu uhlí, řešila se její náhrada a dále se nařizovalo její navrácení do původní podoby. V roce 1908 byla v Duchcově zřízena rekultivační filiálka zemědělské rady. Z dobových záznamů víme, že tehdy bylo zrekultivováno 448 hektarů a do roku 1929 bylo z celkových 3 372 zdevastovaných hektarů zrekultivováno 1 369. Po dobu první světové války i po jejím ukončení bylo na rekultivační práce využíváno ruských válečných zajatců.

Malolom Leontýna. Archiv Stanislav Štýs

Malolom Leontýna. Archiv Stanislav Štýs

Zlomovým momentem pro rekultivace byl rok 1951, kdy vzniklo rekultivační oddělení, v roce 1957 pak rekultivační a zemědělský závod v Teplicích. V roce 1959 byl připraven první tzv. Generel, což byl dle tehdejší terminologie základní projekt většího objektu, týkající se rekultivací Severočeského hnědouhelného revíru. Plány na rekultivace tehdy původně realizoval v roce 1961 podnik SHD – Rekultivace v Teplicích a následně Báňské stavby Most a od roku 1967 Rekultivační výstavba Most. Náročnější rekultivační projekty se začaly objevovat až po roce 1963.

Malolom Leontýna je dnes po úspěšné rekultivaci součástí atraktivní příměstské zóny města Duchcova. Foto Stanislav Štýs

Malolom Leontýna je dnes po úspěšné rekultivaci součástí atraktivní příměstské zóny města Duchcova. Foto Stanislav Štýs

Mohlo by vás zajímat:

Na výsypce dnes přistávají letadla
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody
Z dolu ve Virginii udělali golfové hřiště