Příchod minoritů do Mostu

V roce 1974 byl zlikvidován areál kláštera a o tři roky později byl zbourán i kostel. Foto: wikipedia.org Creative Commons

Roku 1237 přicházejí do Mostu z Itálie první mniši minoritského řádu, aby zde založili klášter. Od chvíle, kdy František z Assisi, známý svým asketickým životem, založil se svými žáky v Itálii tento žebravý řád, uplynulo pouhých 28 let.

Minoritský klášter, který se začal stavět někdy mezi lety 1237 a 1240, je tak nejstarším řeholním areálem na území Mostu. Město, či spíš ještě osada, v té době patřila jinému klášteru, a sice Křižovníkům Božího hrobu ve Zderaze u Prahy. Těm je odkázal bezdětný Kojata, poslední z rodu Hrabišiců, zakladatelů města. Ve stejné době jako klášter se buduje v Mostě i kamenný gotický hrad.

Čtěte také:
Starý Most to byly památky i špína
Kostel by stál uprostřed lomu

Prvním kostelem řádu minoritů byl kostel svatého Vavřince, zřejmě nevelká stavba, kterou později nahradil mnohem větší chrám. Ještě ve 13. století se totiž začal klášterní areál velkoryse přestavovat. Stavělo se prakticky až do půlky 14. století. Nejprve řád postavil nový kostel, ten však byl už zasvěcen svatému Františku Seraínskému, a poté i konvent.

Na rozdíl od kláštera magdalenitek na nedalekých Zahraženech přežil minoritský klášter husitské války bez úhony, stejně jako přečkal mohutný požár Mostu v roce 1515, kterému padl za oběť kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Dál už minoritský řád štěstí opustilo a v klášteře se střídaly požáry a rekonstrukce. První velký oheň ho zničil roku 1639. Z tohoto požáru se klášter a kostel dlouho nemohly vzpamatovat a teprve velká barokní přestavba v letech 1716 až 1722 mu vdechla nový život. Bohužel ne na dlouho, rok po dokončení město postihl rozsáhlý požár a tentokrát už klášter minoritů ušetřen nezůstal.

Podle historických záznamů co nezničil oheň, dokončily následující vydatné deště. Základní kámen nového kostela byl sice položen hned následující rok, ale stavba se táhla až do roku 1755. Významně jí pomohli donátoři, například Marie Markéta z Waldsteina, která mosteckým minoritům věnovala čtyři tisíce zlatých. Znovu barokní kostel vyhořel roku 1820 a jeho obnova byla dokončena roku 1842. Definitivní zkáza přišla roku 1974, kdy byl zlikvidován areál kláštera a o tři roky později i kostel. Před demolicí bylo sejmuto vnitřní vybavení včetně pozoruhodných nástropních fresek J. V. Tschoppera z druhé poloviny 18. století.

Dnes zdobí kostel svatého Jiří v Českých Zlatníkách, stejně jako barokní oltář a další zachráněná výzdoba. Kamenné vázy kadaňského sochaře Karla Weitzmanna z první poloviny 18. století, které zdobily průčelí kostela minoritů, dnes můžete najít před mosteckým muzeem.

Mohlo by vás zajímat:
Ze starého lomu je špičkové golfové hřiště
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu
Po bagrech zůstaly mokřady a čistá voda