PRODECO Tušimice dnes

Aktuálně v dílnách PRODECO v Tušimicích pracuje 169 zaměstnanců. Ilustrační foto: PRODECO

Fúze dceřiných společností Severočeských dolů – PRODECO a SD – 1. strojírenská – v roce 2013 vytvořila silný inženýrsko‑ ‑projekční a dodavatelský subjekt, který v oblasti těžební, energetické a úpravárenské technologie patří k uznávaným lídrům českého trhu. Průběžně modernizovanou výrobní halu v Tušimicích doplnilo pracoviště projekce a inženýringu. Fúze tak umožnila maximální vytěžování výrobních kapacit obou provozů, proto se tušimické dílny podílejí také na výrobě dílů pro významné investice těžební lokality Dolu Bílina.

Sehraný pracovní tým dílen v Tušimicích se kromě spolehlivého zajišťování preventivní údržby a odstraňování poruch veškeré těžební techniky nasazené na DNT dokázal prosadit v řadě ojedinělých a výjimečných zakázek. V roce 2007 tady provedli demontáž a přípravu na následný transport rýpadla KU 300.15/K 70, které bylo převezeno z DNT na DB. Realizovali také modernizaci výkonného drtiče DR 15. V roce 2015 přímo v místě nasazení na prvním skrývkovém řezu vyměnili kulovou dráhu rýpadla SchRs 1 550/K 109. V loňském roce společně ve sdružení s firmou Noen dokončili v plánovaném termínu rozsáhlou investiční akci na DNT – modernizaci velkokapacitní skládky, která tak mohla být začleněna do systému homogenizace. Specialisté tušimických dílen důkladně zmodernizovali skládkový stroj ZNKk 20/40 S1, a to včetně obnovy kolejového svršku, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
Do Dolu Bílina míří nový obr
Bílina: lom s jasnou budoucností

Přímo v tušimické hale bylo vytvořeno detašované pracoviště oddělení projekce, kde čtyři projektanti připravují projekční a výrobní dokumentaci pro zajištění výroby v rámci celého spektra zakázek společnosti týkající se obou lokalit SD. Tím se ještě více posílila užší spolupráce konstruktérů a pracovníků výroby přispívající k vyšší efektivnosti, komunikaci a operativnosti.

Aktuálně v dílnách PRODECO v Tušimicích pracuje 169 zaměstnanců. Nejvíce jsou zastoupeny profese provozních zámečníků a vulkanizérů. Všichni oceňují průběžnou modernizaci výrobního a technického vybavení dílen. V poslední době například vzniklo nové pracoviště pro navařování rotačních součástí (hřídele, poháněcí bubny) a renovaci funkčních ploch rotačních náhradních dílů. V zámečně přibyl řezací stroj pro tepelné dělení plechů a zakružovačka plechů pro výrobu plášťů bubnů. Ještě do konce letošního roku bude v zámečně zprovozněn nový ohraňovací lis, který pokryje potřeby výroby ohýbaných dílů z plechů. Dosud bylo nutné řešit ohýbání plechů subdodávkami.

Díky kooperaci obou provozů PRODECO se lidé v tušimických dílnách podílejí kromě zabezpečování oprav a revizí techniky na DNT také na řadě úkolů pro DB. Vyrobili tak například ocelovou konstrukci stoupavého technologického mostu pro DPD do ledvické úpravny uhlí. V tušimických halách vznikají také díly pro nový zakladač ZPDH 6 300.2-CZ/Z 103 (díly housenicového podvozku, ocelová  konstrukce výložníku), jehož stavba probíhá na montážním místě Jana u Duchcova. Pro bílinskou lokalitu realizovali již dříve i nové náběhové díly poháněcích stanic, díly ocelové konstrukce PV 2 500 P. V příštím roce již počítají s výrobou housenicových článků dalšího bílinského modernizovaného rýpadla KU 300.8/K 68.

Jubilejní rok 2017 zastihl tušimické dílny PRODECO ve výborné kondici, jako nepostradatelného dodavatele a realizátora údržby dobývací techniky navazujícího na odkaz padesátileté tradice.

Mohlo by vás zajímat:
Google obsadí uhelnou elektrárnu
V Kodani vzniká unikátní spalovna se sjezdovkou
Bývalý důl se proměnil v muzeum a zábavní park