Doba čtení:1 m, 55 s
Na důlních i povrchových pracovištích je zdrojů hluku spousta. Foto: OKD

Hluk v pracovním prostředí je v zásadě trojí – impulzní (vydávaný kladivem), nepravidelný (brusky, vrtačky) a nepřetržitý (ventilátory, čerpadla, motory) – a v důlních i povrchových provozech se objevují všechny jeho druhy.

Pro zaměstnance znamenají nikoliv nepatrné rizikové faktory, a proto společnost OKD zaměřuje bezpečnostní poučení tentokrát právě na ně. A to pod heslem: Preventivní chování – lidské zdraví ochrání!“ vysvětlil Měsíčníku Horník Luboš Dúbravka z postu vedoucího odboru řízení bezpečnosti.

Síla zvukových vln určujících hlasitost vyjádřená decibely (dB) je při překročení hodnoty 85 dB škodlivá. A při dlouhodobém vystavování jeho vlivům v pracovním prostředí (ale i volném čase) může být příčnou trvalého poškození sluchu včetně jeho ztráty. Hluk snižuje obecnou odolnost organismu vůči zátěži, zasahuje do běžných regulačních pochodů, ovlivňuje pracovní výkon a zhoršuje komunikaci. Jako jeden z mnoha faktorů se může při dlouhodobé expozici podílet na vzniku hyper tenze, poškození funkce srdce a také zvýšení rizika infarktu, sní žení imunity organismu, chronické únavy či nespavosti,“ upozornil Dúbravka. Přímé poškození sluchu pak hrozí při krátkodobém pobytu v hluku nad 130 dB, může dojít k perforaci ušního bubínku.

Čtěte také:
Útlum těžby ovlivňuje i důlní dopravu
Seismická aktivita v revíru OKD

V dole a prostředí provozů úpraven uhlí, mechanických dílen a podobně se nachází celá řada zařízení vydávajících hluk, kolem nichž se pohybujeme. Sami používáme při své práci stroje a nástroje, které jsou dalším zdrojem hluku,“ řekl vedoucí odboru řízení bezpečnosti. K ochraně firma dává zaměstnancům pracujícím v prostředí nad 80 dB pomůcky na vyžádání (v OKD jsou povinni je mít všichni fárající i lidé v dílnách a úpravně). Tam, kde je 85 dB a více, se nosí ochrana sluchu povinně a její používání je přísně vyžadováno.

Kategorie rizik jsou čtyři od nepravděpodobného nepříznivého vlivu na zdraví až po vysoké riziko ohrožení. Ochranné pomůcky máme dvojího druhu – jednoduché zátkové chrániče do zvukovodu a mušlové chrániče, které jsou dobrou volbou pro profese pracující v riziku hluku denně a převážnou část směny, čili pro zámečníky u hydraulických agregátů, vrtače u vrtných souprav a podobně,“ vzkázal Dúbravka.

K protihlukovým opatřením v OKD patří kromě ochranných pracovních pomůcek i instalace tlumičů na rachotících strojích a zařízeních, instalace izolovaných kabin (strojníků těžních zařízení, čerpaček, klimatizace) či pravidelné kontroly zaměstnanců ve zdravotnickém zařízení.