Doba čtení:1 m, 25 s
Průzkum dále ukázal, že ačkoli je zájem o nové energetické produkty, jako jsou střešní fotovoltaické panely nebo elektrická vozidla, dvě třetiny respondentů do nich neplánují v příštích třech letech investovat. Foto: morgueFile.com

Podle celosvětového průzkumu, který po dobu tří let prováděla společnost Ernst and Young (EY), si většina lidí po celém světě sice uvědomuje, že energetika potřebuje změny, ale není ochotna za ně platit.

V průzkumu „Energy transition consumer insights“ firma EY zkoumala názory téměř 100 000 spotřebitelů z 21 zemí po celém světě, včetně Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Asie a Tichomoří. Průzkum odhalil, že více než dvě třetiny spotřebitelů (téměř 70 procent) nejsou ochotni investovat více času ani peněz do udržitelné energie. Drtivá většina ani pojmům jako obnovitelná energie a udržitelnost nerozumí, napsal server energozrouti.cz.

Bidenovo tažení proti uhlí je krátkozraké

Průzkum dále ukázal, že ačkoli je zájem o nové energetické produkty, jako jsou střešní fotovoltaické panely nebo elektrická vozidla, dvě třetiny respondentů do nich neplánují v příštích třech letech investovat.

Dalším problémem je nesoulad mezi vládními politikami a chováním spotřebitelů. Příkladem je politický tlak na výměnu plynových kotlů za tepelná čerpadla, kdy pouze 11 % spotřebitelů ve výzkumu uvedlo, že tepelná čerpadla jsou jejich první volbou pro investice do energetických produktů.

Síkelovo ministerstvo v energetice nebezpečně tápe

Rostoucí tlaky na cenovou dostupnost energie a nedostatek přístupu k čisté energii, zejména u nájemníků a osob s nízkými příjmy, jsou klíčovými faktory, které brání většímu přijetí udržitelných řešení. Index spotřebitelské důvěry v energii (ECCI) společnosti EY ukázal, že důvěra v energii klesla téměř na všech trzích, s nejvýraznějšími poklesy v zemích, které čelily výrazné nestabilitě cen.