Rekultivace míří k certifikátu ekologického zemědělství

Společnost Rekultivace usiluje o certifikát české certifikační organizace Kontrola ekologického zemědělství, který by rostlinné i živočišné produkty společnosti označil jako bio. Foto: Sev.en Energy

Společnost Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy se rozhodla hospodařit na zemědělské půdě, kterou na rekultivacích lomů Vršany a ČSA obdělává, výhradně podle pravidel ekologického zemědělství. Usiluje rovněž o certifikát české certifikační organizace Kontrola ekologického zemědělství, který by rostlinné i živočišné produkty společnosti Rekultivace označil jako bio.

Ekologické zemědělství pro pěstitele a chovatele znamená spoléhat se na obnovitelné zdroje a neznečišťovat životní prostředí. Musí také dbát na udržení úrodnosti půdy a zachovávat biodiverzitu. Na našich rekultivacích jsou k tomu ideální podmínky. Půda, na které hospodaříme, má z hlediska výskytu škodlivin parametry orné půdy v bio kvalitě, ačkoliv by to u rekultivací uhelných lomů málokdo čekal. Nachází se v nich jen minimální množství nežádoucích stopových prvků, kterých je jinak půda ve městech plná. Vyplývá to z výzkumu, který na rekultivacích provedl Výzkumný ústav hnědého uhlí. Vzhledem k této skutečnosti a k tomu, že k zemědělství přistupujeme s maximální šetrností, stačí nám k ekologickému zemědělství jen několik málo kroků. Proto jsme se rozhodli o certifikát usilovat,“ uvedl ředitel společnosti Rekultivace Tomáš Šolar.

Česku hrozí kromě nedostatku plynu i deficit elektřiny

V současné době svou žádost Rekultivace zaregistrovaly a prošly úvodní kontrolou hospodaření od kontrolní organizace. Ta také stanovila, jak mohou Rekultivace ke splnění podmínek ekologického zemědělství dojít. „Rostliny v ekologickém zemědělství by měly čerpat živiny především z půdy, je zakázáno používání minerálních dusíkatých hnojiv a geneticky modifikovaných surovin. Produkty ekologického zemědělství nesmí být ošetřeny pesticidy. Namísto pesticidů budeme od nynějška používat prutové brány, které likvidují plevel spolehlivě mechanicky,“ přiblížil postup přechodu na ekologické zemědělství Tomáš Šolar. K hnojení pak budou Rekultivace namísto chemických hnojiv využívat chlévskou mrvu, kterou společnost získává jako vedlejší produkt vlastního chovu skotu.

Chovu skotu na pastvinách rekultivací lomů ČSA a Vršany se dotkne certifikace jen minimálně. „Už dnes postupujeme podle pravidel ekologického zemědělství. V živočišné výrobě musí farmáři zvířatům zajistit dostatečný přístup k volným výběhům, zároveň se klade velký důraz na to, čím jsou krmena a jestli nejsou během života zbytečně izolována. Všechny tyto podmínky splňujeme. Ke krmení využíváme píci z našich luk, které nejsou nijak chemicky ošetřeny. Náš skot má dostatečně prostorné pastviny, přístup k vodě. Ačkoliv certifikát ještě nemáme, už dnes produkujeme maso v bio kvalitě,“ doplnil Tomáš Šolar.

Nyní společnost Rekultivace prochází dvouletou přechodnou dobou, která ji při dodržení všech ekologických pravidel hospodaření k certifikátu dovede.