Rekultivační louky už jsou posečené

Letos poprvé využily Rekultivace nový stroj na výrobu senáže. Foto: Severní energetická

Posečeno a uskladněno, hlásí společnost Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy z více než tří stovek hektarů ploch, kde roste krmivo pro skot.

Společnost obhospodařuje zhruba 650 hektarů zemědělských ploch, na kvalitnějších půdách pěstuje obilí a plodiny na sklizeň, ostatní rekultivované plochy tvoří luční porosty, kde roste tráva a vojtěška. Jen vojtěška zabírá asi osmdesát hektarů a na těchto plochách už letos proběhla i druhá seč.

Čtěte také:
Vedle jezera Medard se vytěží další uhlí
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty

Louky už jsou poprvé posekané a seno usušené, zabalené a uskladněné. Bohužel jsme nemohli sekat dvakrát, protože deště přišly příliš pozdě,“ shrnul ředitel společnosti Rekultivace Tomáš Šolar. Krmiva pro skot, který se pase na vnitřních výsypkách lomů Vršany i ČSA, by ale mělo být dostatek. Rekultivace mají přes 480 balíků sena a zhruba 1500 balíků senáže.

Letos poprvé pomáhá při sklizni speciální stroj na výrobu senáže, který balíky krmiva zabalí před uskladněním do speciální fólie. „Balík sena se zabalí do folie ještě než je úplně vyschlý a zabrání se tak přístupu kyslíku. Díky tomu se začne tvořit kyselina mléčná a krmivo je pak pro dobytek snadněji stravitelné a dokáže z něj lépe využít všechny živiny,“ vysvětlil ředitel.

Při výrobě senáže není třeba čekat na ideální povětrnostní podmínky, stroj tak může pracovat i za nepříznivého počasí. Společnost Rekultivace se nestará jen o travní porosty, v posledním červencovém týdnu začala i se sklizní obilovin na zemědělských rekultivacích.