Rotující stroje umí bolestivě zranit

Pozor při práci s rotujícími stroji, hrozí ošklivé a bolestivé poranění! Foto: OKD

Zachycení, vtažení, namotání, amputace, zmrzačení, skalpování a v krajním případě i usmrcení! To je riziko při práci s pohybujícími se a rotujícími stroji. Proto se také říjnové bezpečnostní poučení v OKD neslo v duchu hesla Rotující stroje – Nebezpečí tvoje!

Vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček poukazuje hned na dva bolestivé případy z loňského roku: „Soustružnice v dílně se při změně posuvu supportu nahýbala k páčce spojky a při manipulaci s ní ji vodící šroub posuvu zachytil vlasy přečnívající zpod pracovní čepice. Došlo k vytržení kusu kůže a tržné ráně od čela k temeni hlavy. Úpravář kontroloval válečky na pásovém dopravníku pohledem a poklepem kladivem při jedoucím zařízení místo toho, aby označil vadný váleček křídou a vyjmul ho po zajištění pohonu. Při této činnosti mu pás vtáhl levou ruku mezi gumu a váleček a poranil poslední článek palce,“ uvedl Zajíček pro Měsíčník Horník.

Čtěte také:
Bakala odmítá, že by se na OKD obohatil
Znali pravdu o OKD, ale už nežijí

Hlavním rizikem bývá podle Zajíčka ve většině případů podcenění nebezpečí zachycení člověka pohyblivými částmi strojních zařízení. „A jsou bohužel i tragické následky. V dílně vrtné techniky došlo ke smrtelnému úrazu zaměstnance sedmé kvalifikační třídy. Při práci s bruskou – jejíž typ ani kotouč se v dole nepoužívá a byla tudíž provozována neoprávněně a svévolně – se uvolnil rotační kotouč a zasáhl postiženého,“ vzpomíná vedoucí odboru řízení bezpečnosti na prosinec 2006. A necelý půlrok na to byl v úpravně nalezen další zaměstnanec bez známek života. Vyšetřováním se zjistilo, že u vratné stanice pásu TP 1400 vstoupil do ohroženého prostoru a byl usmrcen převáděcím válcem spodní větve dopravníku. „Pro snížení rizika při práci s rotujícími stroji a zařízeními existuje řada zásad pro práci i pohyb,“ upozorňuje Zajíček.

Základem je vypnutí elektřiny a zajištění proti nežádoucímu spuštění, a to jak při kontrolách, tak seřizování, údržbě, mazání i čištění. Nezbytné pak jsou kryty a hrazení v místech, kde existuje nebezpečí zachycení a vtažení oděvu nebo končetin zaměstnance (například před náběhy na výsypné, pohonné a vratné válce). Dodržování mezer pro chůzi okolo pásů i zákazu dotýkat se rukama či předměty pohybujících se částí dopravníků.

Zaměstnanci provádějící opravy musí nosit zapnuté pracovní oděvy bez volných částí a používat vhodné pomůcky k ochraně dlouhých vlasů – tedy šátek či síťku. Rotující zařízení se nesmí obsluhovat s prstýnky, řetízky, náramky, náramkovými hodinkami, šálami,“ zdůrazňuje Zajíček. A přidává varovný příklad: Při sundávání hřídele ložiskového domku ze soustruhu se uvedený stroj náhle spustil, sklíčidlo zachytilo zaměstnance pomáhajícího při opravě za oděv a přehodilo ho přes soustruh. Výsledek? Otevřená zlomenina levé stehenní kosti nad kolenem a tržné rány. Nebezpečí však hrozí také při provozu vrtných technologií. „Zámečníka příprav zachytila na čelbě lafeta vrtného vozu za vlasy a skalpovala mu část kůže na hlavě. Další kolega z příprav přišel o poslední článek palce levé ruky poté, co mu ji zachytil rotující vrták a vtáhl do tělesa vrtačky,“ poznamenal vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

K zásadám pro bezpečnou práci při vrtání proto platí držet se mimo ohrožený prostor (před a za pohybujícím se vrtným strojem a boky důlního díla). Navádění vrtné tyče je pak možno provádět jen ve ztížených geologických podmínkách, kdy se naváděč musí nacházet na opačné straně od ramena manipulátoru, používat k této činnosti dřevěnou tyč, komunikovat s obsluhou stroje předem dohodnutým způsobem a po ukončení navádění odejít do bezpečí. „Přítomnost pomocníka na čelbě při navádění vrtné tyče schvaluje předák nebo směnový technik,“ uzavřel Zajíček.

Mohlo by vás zajímat:
Motor, ze kterého jde strach
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků