Doba čtení:1 m, 42 s
Energetický expert a ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys. Foto: Sev-en EC

Roky se vlekoucí rozhodování o výjimce pro Elektrárnu Chvaletice stále není u konce. Olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě zrušila na konci prosince rozhodnutí Ministerstva životního  prostředí, které ji potvrdilo. O tom, co bude dál, mluvil v rozhovoru pro Sevenoviny generální ředitel elektrárny Václav Matys. 

Může díky poslednímu kroku soudu dojít k zastavení výroby?

To si nepřeje nikdo, dokonce už ani aktivisté, kteří tuto situaci způsobili a kteří ještě před dvěma lety volali po okamžitém odstavení elektrárny Jako provozovatel, který se řídí zákony, musíme samozřejmě počítat se vším, ale jako energetici si tento vývoj odmítáme připustit.

Absurdní spory kolem emisní výjimky

Jaké budou další kroky elektrárny?

Určitě budeme pokračovat v tom, co jsme dělali až dosud – v ekologizaci a poskytování součinnosti úřadům. Už téměř deset let realizujeme ve Chvaleticích jednu z největších ekologických investic v Česku. Instalovali jsme denitrifikaci a jeden z největších komplexů látkových filtrů v republice. Díky tomu jsme snížili emise všech zásadních znečišťujících látek asi na třetinu a splnili jsme naprostou většinu požadavků (22 z 24) vyplývajících z nových evropských emisních limitů. V současnosti probíhá ladění technologií, na jehož konci splníme i zbývající dvě podmínky týkající se rtuti a oxidů dusíku. Tato fáze však svou složitostí odpovídá aplikovanému výzkumu, a proto vyžaduje hodně času. Mimochodem toto je jediný důvod, proč usilujeme o výjimku. Navíc její dopady na životní prostředí by byly zcela mizivé a prakticky neměřitelné, jak také dokládá odborná rozptylová studie, která je povinnou součástí žádosti o výjimku. Tady je na místě připomínka faktu, že s ohledem na přísně nastavené evropské emisní limity potřebovaly výjimku všechny velké zdroje v Česku. Naše žádost se od těch konkurenčních nijak významně neliší a s výjimkami počítá i přísná evropská legislativa, která je zavádí právě proto, že dostupné technologie pro ekologizaci mají své technické limity a nevyřeší vše. Proto o obdobnou výjimku žádala většina tuzemských velkých zdrojů a už ji také bez většího zájmu aktivistů dávno dostala.