Doba čtení:2 m, 29 s
Jezera Milada se rozkládá na ploše 250 hektarů. Foto: wikipedia.,org

U jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem bude ovocný sad a alej. První dva stromy zasadili ředitelé státního podniku Diamo, kterému rekultivované plochy po těžbě hnědého uhlí patří, a Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje. Zásadnímu rozvoji oblasti okolo vodní plochy s rozlohou 250 hektarů brání neodepsané zásoby uhlí. Termín majetkoprávního vypořádaní území byl odložen do roku 2025, řekl novinářům ředitel Diama Ludvík Kašpar.

Cílem spolupráce Diama a rozvojové agentury je výměna dat, dokumentů historických i nových, osvěta, koordinace rozvoje a činnosti státu na rekultivovaných oblastech na severu Čech, zejména bývalých lomů Ležáky a Chabařovice, a dále ještě aktivních lomů ČSA a Vršany. „Zásadní bude také spolupráce při vytváření komplexní koncepční studie podkrušnohorské hnědouhelné pánve a některých pilotních modelových studií. Ve státním podniku DIAMO získává Regionální rozvojová agentura významného partnera v oblasti prosazování společně sdílených vizí pro udržitelný rozvoj území poznamenaného těžbou hnědého uhlí,“ uvedl ředitel agentury Marek Hartych.

Budinský: Němci a Poláci uhlí pálit můžou. Proč nemůže Česko?

Hlavní překážkou tomu, aby se oblast v okolí dřívějšího lomu Chabařovice (dnešního jezera Milada) více rozvíjela je tzv. chráněné ložiskové území. „Region si žádá větší rozvoj lokality, ale Diamo už vyčerpalo možnosti. Naše úloha je připravit území pro revitalizaci. Věříme, že se v několika nejbližších letech najde způsob, jak území posunout dál,“ uvedl Kašpar. S tím by mohla pomoci rozvojová agentura Ústeckého kraje.

Architekti ze švédského studia Mandaworks, které vyhrálo v krajinářské soutěži, vytvořili koncepční studii a design manuál, kterými by se měl řídit další rozvoj území. V obou dokumentech zdůraznili princip souladu živé krajiny a jejího rekreačního a sportovního využití. „Teď musíme koncepční studii dostat do územně plánovací dokumentace obcí a pokusit se definovat podmínky, za kterých bude možné redukovat chráněné ložiskové území,“ řekl Petr Kubiš z PKÚ, což je odštěpný závod Diama.

Realizovat se zatím mohou drobné stavby. Připravuje se projekt altánu nebo pozorovatelny ptáků. „Hotové jsou projekty velkých záchytných parkovišť, přislíbeno je financování staveb, ale musíme čekat na alespoň částečný odpis zásob v oblasti rozvojového území,“ uvedl Kubiš. Pokud se podaří zásoby odepsat, otevře se cesta k majetkoprávnímu vypořádání s obcemi a městem Ústí nad Labem.

Návrh architektů obsahuje několik objektů v krajině jako vyhlídková věž, odpočívadlo, instalace na jezeře. Plocha je rozdělena na prostor pouze pro přírodu, sportoviště a rekreaci a místo pro stavební zástavbu nazvanou Nové Vyklice. Vyklice byly jednou z obcí, která byla kvůli těžbě zbourána. Počítá se například i s kempem.

Ovocný sad a alej mohou vyrůst u jezera poblíž obce Roudníky už v nejbližší době. Dnes zasadili zástupci Diama a agentury dvě jabloně, jsou to staré odrůdy, které do krajiny pod Krušnými horami u Českého středohoří léta patřily.

O konci těžby uhlí na Ústecku se rozhodlo před třiceti lety, v roce 2010 skončilo napouštění jezera, o pět let později se otevřelo veřejnosti a od té doby si získalo velké množství příznivců z řad turistů, sportovců i přírodovědců.