Sanace heřmanické haldy ovzduší neohrožuje

Haldu Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Kvůli velkému množství uhlí už zhruba 20 let hoří. Foto: wikipedia.org

Při sanaci haldy v Ostravě-Heřmanicích, jež patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji, nejsou překračovány limity pro znečištění ovzduší nebo hodnoty, které jsou ve městě obvyklé.

Vyplývá to z mimořádného měření, které zadal státní podnik Diamo, jenž má na starosti zahlazování následků hornické činnosti. Výsledky potvrzuje i pravidelný monitoring škodlivin. Sdělila to mluvčí Diama Jana Dronská. Měření provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Čtěte také:
Heřmanickou haldu budou rozebírat až 15 let
Heřmanickou haldu likvidují bývalí horníci

Podnik se podle mluvčí rozhodl prověřit situaci, protože se objevily spekulace o vlivu heřmanické haldy a její sanace na okolí a zdraví lidí. „Přestože na lokalitě probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který stabilně nevykazuje žádné nebezpečí pro obyvatele, zadali jsme u odborné instituce provedení mimořádného čtyřiadvacetihodinového měření kvality ovzduší v blízkém obydleném místě a také přímo na našem pracovišti na odvale. Obavy se nepotvrdily,“ uvedl ředitel odštěpného závodu Odra podniku Diamo Petr Kříž.

Měření se dělalo v obydlené oblasti v zóně, kterou halda může ovlivňovat. Zdravotní ústav zároveň prováděl odběry na měřicích stanicích v dalších ostravských částech, Radvanicích a Mariánských Horách.

Naměřené koncentrace nepřekročily zákonné limity, případně průměrné hodnoty v Ostravě. Pouze v případě benzo(a)pyrenu byl limit překročen, hodnoty však byly srovnatelné nebo nižší než na dvou stanicích v Radvanicích a připisují se bezvětří, které bývá obvykle příčinou zvýšených koncentrací sledovaných škodlivin,“ uvedla vedoucí centra hygienických laboratoří zdravotního ústavu Lucie Hellebrandová.

Odval neboli haldu Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Kvůli velkému množství uhlí už zhruba 20 let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Před dvěma lety na haldě začal provoz třídicí linky, která odval postupně rozebírá. Sanace má trvat minimálně deset let. Projekt na sanaci haldy je společným podnikem Diama a společnosti Ostravská těžební.

Rozhodli jsme se dosavadní monitoring ještě zintenzivnit. Naším zájmem je pokračovat v sanaci odvalu s co nejmenším vlivem na okolí a postupně zabezpečit odval před termickými jevy, aby v budoucnu mohla být tato lokalita smysluplně využita,“ uvedl ředitel podniku Diamo Jiří Jež. Sanační práce na odvalu podle něj postupují podle plánu.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech