Doba čtení:1 m, 41 s
Foto: Severní energetická

Epidemická situace se v posledních týdnech výrazně zhoršila, proto i ve společnostech skupiny Sev.en Energy muselo dojít ke zpřísnění opatření.

Od konce listopadu platí zákaz všech externích návštěv v areálech společností skupiny Sev.en Energy, vyjma těch, které jsou nezbytné pro podnikatelskou činnost skupiny. Výjimku může udělit pouze generální ředitel dané společnosti. Externí návštěvníci, na které se vztahuje možnost vstupu do areálů a budov skupiny, musí bez výjimky splňovat minimálně jednu z těchto okolností: ukončené očkování; potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech; platné potvrzení o negativním testu na covid-19 od svého zaměstnavatele či z autorizovaného testovacího místa.

Čtěte také:
Vodohospodářský systém v okolí lomu ČSA se obnovuje
Na zaplavení lomu ČSA bude chybět až 1,7 miliardy

Dodržení podmínek vstupu do areálu u externích návštěvníků namátkově kontrolují bezpečnostní technici. V mimořádných případech je možné absolvovat před vstupem do areálu samotest, který svým zaměstnancům zajistí externí dodavatel.

Pracovní jednání a nejnutnější školení se vedou pokud možno on-line nebo ve velmi omezeném počtu a za dodržení všech preventivních opatření.  I nadále je omezen vstup na dispečinky a velíny.

Od 22. listopadu vláda obnovila testování ve firmách. Vyjmuti jsou z něj očkovaní nebo lidé, kteří covid prodělali nejdéle před 180 dny. Testování probíhá formou samotestu jedenkrát týdně. Testovací sady od certifikovaného dodavatele zaměstnancům předají přímí nadřízení před zahájením směny. O výsledku testu zaměstnanci informují svého nadřízeného. Tato povinnost by měla platit do konce února.

Zaměstnanci byli rovněž vyzváni, aby svému nadřízenému bezodkladně hlásili jakýkoliv rizikový pracovní kontakt, aby bylo možné zajistit v rámci interního trasování testování ohrožených zaměstnanců nad rámec vládou nařízeného intervalu. Nadále platí povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech všech společností skupiny Sev.en Energy. Povinnost se vztahuje rovněž na zaměstnance dopravované ve služebních vozech.

V elektrárnách byl vydán zákaz vstupu na velíny osobám, které tam neobsluhují, ve Chvaleticích je doporučeno používat „vydávací okénka“ na velínu I. DB, neblokovém velínu, elektrodozorně a pracovišti provozních MaR.