Doba čtení:4 m, 18 s
Daniel Opplt Foto: Sev.en Energy

Už více než rok a půl působí Daniel Opplt v čele společnosti Sev.en Engineering, která se podílí na největších investičních akcích v rámci skupiny Sev.en Energy. Jde především o opravy v elektrárnách. Více se dozvíte v rozhovoru.

Historie Sev.en Engineering není příliš dlouhá. Můžete popsat úplné začátky?

Prvotním impulzem pro vznik Sev.en Engineeringu byly ne příliš dobré zkušenosti s modernizací bloků B3 a B4 ve Chvaleticích. Řešilo se, zda bychom jako skupina byli schopni realizovat větší investiční celky. Snahou bylo založit inženýringovou firmu, která by připravovala a realizovala větší akce, pro které se vžilo anglické označení EPC (Engineering, Procurement and Construction) Management. V té době jsem ale ve skupině ještě nepůsobil. První zakázka Sev.en Engineeringu byla výměna elektrofiltrů za látkové filtry na blocích B3 a B4 ve Chvaleticích v roce 2020. Hlavní dodavatel se krátce po podpisu smlouvy dostal do insolvence.  Engineering převzal již uzavřené smlouvy a následně celou akci zajišťoval sám. Akce nakonec po všech komplikacích proběhla, dílo je úspěšně provozováno a plní cíle projektu. Od prvního dubna loňského roku jsem byl pověřen vedením Sev.en Engineeringu. V té době už probíhala oprava kotle, VT regenerace, NT regenerace a generátoru a oprava a diagnostika parovodů na blocích B1 a B2 ve Chvaleticích. V loňském roce jsme zajišťovali první velkou investiční akci v Počeradech, což byla generální oprava bloku B6, jednalo se o jedno ze zařízení ve velmi špatném technickém stavu. Současně s tím probíhala i výstavba nových jednotek EMON, emisního monitoringu na všech blocích počeradské elektrárny. Ta souvisela s novými předpisy emisních limitů BREF a BAT, které vstoupily v platnost koncem léta loňského roku. Trochu neskromně bych tyto akce označil za velmi úspěšné, protože počeradský blok B6 se povedlo uvést do provozu o tři dny dříve oproti smluvnímu termínu, což je v poměrech tak velké a rozsáhlé opravy naprosto unikátní, neboť firmy většinou termíny dokončení protahují. Také EMON se zprovoznil v řádném termínu a projekty na blocích ve Chvaleticích jsme zvládli v jednom případě urychlit o zhruba 22 dní, ve druhém s asi dvoudenním zpožděním.

Poptávka po uhlí je vysoká. Těží se na maximum

Kolik lidí tvoří tým Sev.en Engineeringu?

Zhruba 37 lidí, kteří se zabývají inženýringem, realizací, jakostí, správou společnosti a controllingem. V inženýringu jsou technici zodpovědní hlavně za přípravu zadávací dokumentace, vyjednávání  se zákazníkem a podporu realizačního týmu v průběhu akce. Na realizační část dohlížejí vedoucí projektů a manažeři projektů. Manažer projektu má přiděleného svého technologa a site managera, který už se stará o průběh přímo na místě. Důležití jsou v této fázi kolegové z jakosti, kteří kontrolují jednotlivé práce už v předvýrobě a jezdí i na kontroly k výrobcům. Koordinace v průběhu oprav, aby práce na sebe navazovaly a splnili jsme termín dokončení, odzkoušení a zprovoznění celého bloku, nebývá snadná, protože v určitém momentu se nám na staveništi pohybuje až 400 pracovníků externích firem.

 Zaměřujete se především na opravy v elektrárnách?

Hlavním úkolem Sev.en Engineeringu je příprava a následně realizace generálních oprav elektrárenských bloků nebo jednotlivých technologií. Pokud bych to měl říci velmi zjednodušeně, kolegové z elektrárny si řeknou, co by chtěli opravit a my navrhneme, jak by to bylo možné udělat. Domluvíme se na rozsahu opravy, připravíme zadání pro výběrové řízení a vybereme zhotovitele. S ním akci realizujeme, uvedeme do provozu a opravené zařízení předáme elektrárně. Obecně by se dalo říci, že poskytujeme technickou pomoc lokalitám při hledání technických řešení. Naše činnosti jsou propojeny i s dalšími obory. Úzce spolupracujeme s kolegy z Asset Managementu, kterým poskytujeme technickou podporu, oni nám pomáhají s přípravou generálních oprav. Historicky jsme také spolupracovali v rámci zahraničních akvizic, zejména elektráren.

Uhlí táhne českou i německou energetiku

Jaké akce máte za sebou v letošním roce?

Byla to především druhá etapa generální opravy bloku B6 v Počeradech. Předělával se elektrofiltr, díky tomu nyní elektrárna dosahuje požadovaných limitů BREF a BAT zejména u tuhých znečišťujících látek. Generálku hodnotím jako úspěšnou, zvládli jsme dodržet termín i účinnost odprášení spalin. Prvního května začala odstávka a generálka dalšího počeradského bloku B5. Hotová měla být 31. října. Krátce po zahájení oprav jsme ale zjistili, že technický stav zařízení je mnohem horší, než jsme předpokládali, takže výrazně narostl rozsah prací. Vůbec se například nepočítalo s tím, že bude zapotřebí i generální oprava celé turbíny. V jedné fázi projektu to vypadalo na zpoždění až jeden a půl měsíce, nicméně se nám podařilo přes veškeré komplikace ve spolupráci s dodavatelskými firmami dokončit opravu ještě o tři dny dříve. Blok byl připojen k síti 28. října. Vzhledem k současné situaci na trhu práce, dostupnosti materiálu a podobně, si myslím, že to byl od všech, co se na akci podíleli, velmi dobrý výkon.

Co vás čeká v blízké budoucnosti?

V současnosti se v Počeradech připravuje generální oprava bloku B2, která má začít příští rok. Finalizujeme a podepisujeme smlouvy s jednotlivými dodavateli a začínáme se připravovat na zahájení realizace v květnu. Znovu půjde o generální opravu celého bloku. Náklady se obtížně odhadují, protože i v tomto případě se rozšířil původní rozsah prací, ale bude se jednat řádově o několika miliardovou investici.