Severočeské doly bojují s prachem

Doba čtení:1 m, 23 s
SD protiprašný projekt

Foto: Milena Vágnerová, VÚHU (ECM)

Společnost Severočeské doly se dál snaží minimalizovat prašnost v okolí Dolu Bílina. Protiprašná opatření se letos zaměřují na izolační zeleň západně od Ledvic a na zahájení příslušné pěstební péče, a rovněž na dokončení zbývající investiční akce týkající se přemístění nakládky uhlí na kamiony. Protiprašný projekt Severočeských dolů s celkem 37 souhrnnými opatřeními vyplynul z Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro Důl Bílina na období 2010 až 2030.

Na pozvání starosty města Duchcova Zbyňka Šimbery a představenstva Severočeských dolů se v duchcovském kulturním centru koncem dubna sešli účastníci výročního veřejného zasedání monitorovacího výboru Protiprašného projektu SD a iniciativy STOP PRACH. Dozvěděli se o dosavadních výsledcích úsilí o čistší ovzduší pod horou Bořeň a diskutovali o jeho budoucím zaměření.

Čtěte: Bojovník s prachem – DUSTBOSS

V roce 2014 se v rámci projektu upravil systém měření prašnosti v okolí lomu Bílina, vysadila se izolační zeleň západně od Ledvic, postavil se ochranný zemní val Ledvice 2 a přemístila se nakládka uhlí. To vše doprovodily ukázky příkladů rekultivace bývalé skládky mourů v Ledvicích, opláštění hlubinného zásobníku uhlí a instalování vysavačů v hlavních zásobnících ledvické úpravny, snímky ochranný valů pro Braňany a Ledvice.

Technický ředitel Severočeských dolů Walter Fiedler potvrdil průběžné plnění Protiprašného projektu SD, který vyžaduje značné investiční náklady, a to i při 50procentní míře dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). „Investujeme tak i do sousedského soužití a snažíme se co nejméně obtěžovat imisemi prachu,“ dodal Fiedler.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA UHLÍ:
Prašnost v lomu snižuje i mlžná stěna
Na dně lomu plaval sací bagr
„BIG MUSKIE“ – největší chodící bagr
V Kodani vzniká unikátní spalovna se sjezdovkou