Sokolovská uhelná bude využívat odpady

V prostoru bývalé výsypky, v blízkosti areálu kombinátu ve Vřesové a skládky komunálního odpadu SUAS-skládková, bylo vybudováno zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadu, první svého druhu v České republice. Foto: SUAS

Popisek: V prostoru bývalé výsypky, v blízkosti areálu kombinátu ve Vřesové a skládky komunálního odpadu SUAS-skládková, bylo vybudováno zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadu, první svého druhu v České republice.

Společnost Sokolovská uhelná a firma SUEZ CZ budou spolupracovat při využití a nakládání s odpady. Obě společnosti podepsaly smlouvu o konsorciu. Ta umožní spuštění regionálního centra zpracování a využití odpadů u Vřesové na Sokolovsku.

Čtěte také:
Sokolovská uhelná staví rodinné domy
Štěpánek pracoval v Sokolovské přes 40 let

Rozšíření nabídky a služeb v této oblasti by mělo oslovit firmy i obce, hlavně v souvislosti s novelou zákona o odpadech a podporou třídění a recyklace. „Propojení naší dlouholeté zkušenosti v oblasti energetiky a zkušenosti našich partnerů ze SUEZ CZ, kteří do oboru odpadového hospodářství vnáší principy oběhového hospodářství, nabízí řadu zajímavých možností. Umožní konečně v plném rozsahu rozvinout dlouho plánovanou spolupráci s krajskou Komunální odpadovou společností a nabídnout obcím tolik potřebné služby v oblasti zpracování a využití komunálního odpadu,“ uvedl místopředseda představenstva Sokolovské uhelné David Najvar.

V prostoru bývalé výsypky, v blízkosti areálu kombinátu ve Vřesové a skládky komunálního odpadu SUAS-skládková, bylo vybudováno zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadu, první svého druhu v České republice. Technologie je schopna zpracovat 60 tisíc tun vstupního odpadu za rok, což je zhruba kapacita produkce odpadu v Karlovarském kraji.

Společný projekt Sokolovské uhelné a SUEZ CZ se ale nebude opírat pouze o zařízení mechanicko-biologické úpravny u Vřesové, které bude připravovat především alternativní palivo pro nový energetický blok ve Vřesové. Ten má vzniknout také jako součást spolupráce Sokolovské uhelné a SUEZ CZ. Do systému bude po úpravách zapojena i bioplynová stanice, která umožní využít biologické složky odpadů k výrobě elektrické energie a tepla.

Právě sofistikované, moderní a čisté energetické využití odpadu je hlavní změnou oproti původnímu projektu, který počítal s výrobou směsných pelet a s jejich tlakovým zplyňováním ve Vřesové,“ dodal Najvar.

Výstavbou nového RDF zdroje ve Vřesové vznikne nejen záložní technologie pro výrobu elektrické energie a tepla, ale také nová pracovní místa a rozvojové příležitosti.

Provozní zkoušky nové třídicí technologie začnou už na přelomu září a října. Na základě jejich výsledků bude rozhodnuto o technologii energetické části projektu. Centrum mechanicko-biologické úpravny by mělo být postupně rozšířeno o další technologie na využití a zhodnocení odpadů.