Sokolovská uhelná dostala pokutu

Sokolovská uhelná z dočišťovací nádrže svého závodu ve Vřesové na Sokolovsku vypouštěla nadlimitně znečištěné průmyslové odpadní vody do Chodovského potoka v roce 2017. Ilustrační foto: wikipedia.org Ben Skála

Sokolovská uhelná dostala pokutu 100.000 korun za vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod do Chodovského potoka. Firma zavedla nápravná opatření a pokutu bez odvolání zaplatila, informovala zástupkyně tiskové mluvčí České inspekce životního prostředí Jana Jandová.

K ovlivňování jakosti povrchových vod docházelo v důsledku omezeného provozu biologické čistírny odpadních vod. Firma přistoupila k okamžitým nápravným opatřením vedoucím ke zvýšení účinnosti, spolehlivosti a stability celého čisticího procesu. Inspekce to zohlednila při vyměření výše pokuty. Tu inspektoři stanovili blíže dolní hranici zákonného rozpětí. K závažnému ohrožení životního prostředí naštěstí nedošlo,” uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem Pavel Grund.

Čtěte také:
Kraj chce peníze z emisních povolenek
Sokolovská uhelná vyrobí elektřinu z dehtových kalů

Sokolovská uhelná z dočišťovací nádrže svého závodu ve Vřesové na Sokolovsku vypouštěla nadlimitně znečištěné průmyslové odpadní vody do Chodovského potoka v roce 2017. Od ledna do prosince 2017 byl například šestnáctkrát překročen maximální limit pro rozpuštěné látky a šestkrát limit pro amoniakální dusík.

Mohlo by vás zajímat:
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj