Soud zrušil emisní výjimku pro Chvaletice

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou modernizaci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Foto: Sev.en Energy

Soud zrušil emisní výjimku pro uhelnou elektrárnu Chvaletice. Musí plnit limity, nebo zastavit provoz, uvedly v tiskové zprávě Hnutí Duha a Greenpeace. Vyjádření elektrárny ČTK zjišťuje.

Olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě včera zrušila výjimku z emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, kterou udělilo ministerstvo životního prostředí. Podle ekologických organizací, které ji soudně napadly, by provozovatel elektrárny, společnost Severní energetická, měl začít plnit emisní limity platné od srpna loňského roku, nebo přerušit provoz až do vydání nového pravomocného rozhodnutí o sporné emisní výjimce.

Soud podle Hnutí Duha a Greenpeace uvedl, že nebylo prokázáno, že by provozovatel potřeboval ke snížení emisí šest let. V rozsudku se vyjádřil, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let, delší doba trvání by nebyla v souladu s požadavkem zákona o integrované prevenci a s obecným principem práva, že výjimky musí být vykládány vždy restriktivně. Zároveň se žádost o výjimku vrátí k dalšímu projednání krajskému úřadu Olomouckého kraje, který bude při novém rozhodování o výjimce vázán právním názorem soudu.

Emise metanu jsou o 70 % vyšší než oficiální údaje

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou modernizaci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, v listopadu vydaná výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu šesti let.

Samozřejmě vnímáme aktuální situaci způsobenou agresí ruského režimu proti Ukrajině. Nouzovým řešením nezodpovědného přístupu provozovatele a úřadů by v případě vyhodnocení dočasné potřebnosti elektrárny při ukončení dodávek paliv z Ruska bylo rychlé udělení časově omezené výjimky,“ uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.