Spotřeba elektřiny byla loni rekordní

Statistiky elektroenergetiky za rok 2017 prezentují nejvyšší spotřebu elektřiny přinejmenším od roku 1981, od kdy má ERÚ k dispozici údaje. Foto: imagio.cz

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil Roční zprávy o provozu elektrizační soustavy ČR, o provozu plynárenské soustavy ČR a o provozu teplárenských soustav ČR. Zprávy zahrnují komplexní statistiky o energetice za celý minulý rok.

Statistiky elektroenergetiky za rok 2017 prezentují nejvyšší spotřebu elektřiny přinejmenším od roku 1981, od kdy má ERÚ k dispozici údaje. Tuzemská (brutto) spotřeba dosáhla 73,8 TWh, což je o 1,9 procenta víc než v předchozím roce.

Čtěte také:
Stát se postaví energetickým šmejdům
Vitásková chce zpět do čela ERÚ

„Téměř dvouprocentní nárůst ve spotřebě odráží především vývoj ekonomiky. Důležité je i to, že se zastavil pokles ve výrobě elektrické energie patrný v předchozích letech,” komentuje data Petr Kusý, ředitel Odboru statistického a bezpečnosti dodávek ERÚ.

Celková (brutto) výroba elektřiny dosáhla hodnoty 87 TWh, o 4,5 procenta víc než v roce 2016. K nárůstu nejvíc přispěly jaderné elektrárny (+ 17,6 procenta), největší propad byl naopak patrný u černouhelných elektráren (- 22 procent). Již několik let si obnovitelné zdroje drží svůj 13procentní podíl na brutto spotřebě elektřiny a současně v loňském roce pokryly 11 procent výroby elektřiny brutto. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla se v roce 2017 podílela 11,8 procent na výrobě elektřiny a 66 procent na výrobě tepla.

Také v plynárenství spotřeba meziročně vzrostla, a to o 3,3 procenta, na 8,53 miliardy m3. Celkově bylo do České republiky dovezeno 35 miliard m3 zemního plynu, přičemž 99 procent z tohoto objemu bylo fyzicky dovezeno přes sousední Německo.

Za rostoucí spotřebou zemního plynu hledejme dva faktory. Jistě ji ovlivnil chladnější průběh počasí, ale také to, že byl zemní plyn více využívaný pro výrobu elektrické energie. Loni se výroba elektřiny podílela na spotřebě plynu víc než 6 procent,” dodal Kusý.

Nejvíce tepla se vyrobilo z hnědého uhlí

Roční zpráva o provozu teplárenských soustav v ČR je novinkou, ERÚ ji vydává historicky poprvé. V Česku bylo loni vyrobeno téměř 170 PJ tepla (brutto), primárně z hnědého uhlí (42 procent) a zemního plynu (19 procent).  Prvenství ve výrobě tepla měl Moravskoslezský kraj (19 procent), následovaný Středočeským krajem (18 procent) a Ústeckým krajem (17 procent).

„Zajímavý je i podíl obnovitelných zdrojů v teplárenství. Ať už šlo o biomasu, bioplyn nebo jiné, dodaly 14 procent z celkového objemu tepla. Obnovitelné zdroje tak zdaleka nemají místo jen ve výrobě elektřiny,” uvedl Petr Kusý.

Veškeré roční zprávy naleznete na webu www.eru.cz, kde je mj. k dispozici jejich historie. Na stejném webu jsou dostupné i průběžné čtvrtletní zprávy z energetiky.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
VIDEO: Jak složit bagr za 90 vteřin
VIDEO: Největší hydrostatický buldozer na světě