Studenti navštívili Elektrárnu Počerady

Studenti si při své návštěvě v Elektrárně Počerady názorně prohlédli, jak se energie, ukrytá v uhlí přemění procesem spalování na tepelnou energii, tato na energii mechanickou a poté elektrickou. Foto: ČEZ

Třetí etapa projektu Uhelná maturita aneb Cesta za poznáním uhlí zavedla ve středu 3.10.2018 studenty Střední zdravotnické školy, Most (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most) do Elektrárny Počerady. Získali zde mnoho poznatků od zásobování elektrárny uhlím, jeho spalování, čištění spalin až po řízení procesu výroby elektrické energie z uhlí, užití produktů po spalování uhlí a distribuci elektrické energie.

Po uvítání byl pro studenty připraven v informačním centru 20 minutový film o historii i současnosti elektrárny, byli zde připravené vzorky uhlí, namletého uhlí, strusky, popílku a sádry. Dozvěděli se, jak pracuje odsiřovací zařízení této elektrárny a o plnění environmentálních závazků podniku.

Čtěte také:
Kauza lithium byla jen předvolební cirkus
Australané chtějí lithium řešit s novou vládou

Poté se už studenti vydali na prohlídku elektrárny. Ta zahrnovala např. skládky uhlí, mlýny na uhlí, kotle, turbínu, odstruskování, odpopílkování, chladicí věže, centrální dispečink, skládku vápence, energosádrovce, dále se studenti seznámili s kvalitou uhlí pro kotle, dvojí funkcí mlýnů na uhlí (příprava prášku a ventilátor spalin), významem a spotřebou vody pro získávání energie z uhlí, nezbytností úpravy vody pro kotel, principem mokré vápencové vypírky, výrobou stabilizátu i granulátu, kvalitou i přípravou vápence pro odsiřování spalin, procesem kalcinace energosádrovce.

Palivem v elektrárně je hnědé energetické uhlí, které se dopravuje po železnici z povrchových dolů severočeské hnědouhelné pánve, převážně z lokality Hrabák. Elektrárna je zásobována vodou z řeky Ohře.

Studenti si při své návštěvě v Elektrárně Počerady názorně prohlédli, jak se energie, ukrytá v uhlí přemění procesem spalování na tepelnou energii, tato na energii mechanickou a poté elektrickou.

Poslední etapa projektu čeká studenty 11.10.2018, tentokrát se vydají na návštěvu Podkrušnohorského technického muzea. Poté již proběhne 22. 10.2018 opravdová „maturita nanečisto“, kde se pedagogové i odborníci na těžbu a užití uhlí, rekultivaci krajiny i historii hornictví v severočeském hnědouhelném revíru dozvědí, co vše si studenti ze své Cesty za poznáním uhlí odnesli.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech