Doba čtení:2 m, 42 s
BAU-STAV se zabývá pozemním stavitelstvím, inženýrskými a dopravními stavbami, stavbami občanské vybavenosti, bytovými domy, hotely, lázeňskými středisky, zdravotnickými zařízeními, kulturními a architektonickými památkami, revitalizacemi i vlastními developerskými projekty.

Energetická společnost SUAS GROUP se propojuje se stavební firmou BAU-STAV. Akvizicí do stavební společnosti si SUAS GROUP, která je sesterskou společností Sokolovské uhelné a. s., slibuje posílení vlastních stavebních kapacit.

Akvizice jedné z nejvýznamnějších stavebních firem v Karlovarském kraji je jedním z prvních kroků energetické společnosti SUAS GROUP a. s. ve stavebnictví. Firmy se propojí prostřednictvím společnost SUAS Construction s.r.o., která po schválení transakce ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude vykonávat majetková práva ve společnosti BAU-STAV.

Čtěte také:
Sokolovská uhelná staví rodinné domy
Štěpánek pracoval v Sokolovské přes 40 let

Jedním z prvních transformačních kroků je rozvoj developerských příležitostí, které nám umožní právě akvizice s jednou z nejvýznamnějších stavebních společností v regionu. V našich aktivitách se zavazujeme co nejvíce spolupracovat se společnostmi z našeho regionu. Spojení se s BAU-STAV nám umožňuje rozšířit naše kompetence a kapacity, a to nejen v developmentu, který zcela jistě je jedním z klíčových pilířů naší budoucnosti, kterou právě teď pro náš region tvoříme,“ uvedl místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s. a předseda dozorčí rady SUAS Construction s. r. o. Pavel Tomek.

Realitní, stavební a developerská činnost je pro nově založenou společnost SUAS GROUP jedním ze čtyř klíčových pilířů budoucích aktivit. Společnost zahajuje výstavbu nových výrobních kapacit v lokalitách určených pro průmyslové zóny, hodlá stavět rezidenční bydlení a věnovat se bude také revitalizaci obytných domů v Sokolově. Plánují se i stavební aktivity zaměřené na vlastní výrobní či provozní objekty, rozvoj rekreačních a volnočasových zón podél nově zatopeného jezera Medard. Tyto aktivity jsou ve fázi projektové a investiční přípravy, přičemž SUAS GROUP počítá s maximálním využitím vlastních kapacit a kapacit získávaných právě podobnými akvizicemi.

Jednou z podstatných stránek, které akvizice SUAS GROUP a BAU-STAV skýtá, je stabilní personální zázemí, zkušenosti a řídicí procesy pro přípravu a realizace stavebních zakázek. Akvizicí s BAU-STAV se rozšíří skupina SUAS GROUP o dalších 125 řadových zaměstnanců a o další desítky zaměstnanců ve spolupracujících firmách.

Do skupiny SUAS GROUP, a to rovněž pod správu majetkových účastí společnosti SUAS Construction s. r. o., bude od ledna příštího roku zařazena stávající stavební společnost, SUAS – Stavební s.r.o., která zaměstnává dalších přibližně 70 řadových zaměstnanců a několik desítek dalších zaměstnanců ve spolupracujících firmách.

SUAS GROUP založila Sokolovská uhelná s cílem transformovat svoji podnikatelskou činnost z těžby a zpracování uhlí na nové oblasti. Působit by měla v realitách a developmentu, stavebnictví, odpadovém hospodářství, ale i ekologické energetice či plynárenství. SUAS GROUP je z hlediska ekonomické výkonnosti a sociálně odpovědných investic nejvýznamnější privátní subjekt v Karlovarském kraji. Zajišťuje teplo pro 48 000 domácností, což je třetina obyvatel kraje. Za roky 2015 až 2021 zaplatí skupina Sokolovské uhelné do státního rozpočtu téměř osm miliard korun jen za emisní povolenky. Od privatizace v roce 2005 vynaložila Sokolovská uhelná na podporu kultury, zdravotnictví, sportu a dalších aktivit přes 950 milionů korun. Společnost má celkový podíl více než deset procent na HDP celého kraje. Svým významem a velikostí je také klíčovým zaměstnavatelem kraje, se skupinou je spojeno 11 500 lidí.