Archiv štítku: Důl Bílina
Taktické cvičení hasičů z Bíliny

Taktické cvičení jednotek zařazených do druhého stupně požárního poplachu se zaměřením na likvidaci úniku amoniaku vodného a záchranu pracovníka obsluhy v Elektrárně Ledvice potvrdilo, že hasiči DB jsou sehraným profesionálním týmem.


V Bílině staví nové cesty pro uhlí

Na horních etážích Jižních svahů Dolů Bílina v místě Bílinského zlomu přes Braňanskou výsypku až po východní svahy elevace Albert probíhají zemní práce na výstavbě nové trasy uhelných odtahů z lomu Bílina.
Elektrikáři z uhelného lomu Důl Bílina

Spektrum činností elektrikářů provozního úseku Těžba uhlí v Dolech Bílina je značně široké. Zabezpečení elektrické energie a její rozvod na pohony dálkové pásové dopravy jsou přitom pro chod uhelného lomu klíčové.


Zkrápěcí flotila Revitransu

Od jara budou zkrápět komunikace na Dolech Bílina tři nové kropicí cisterny Tatra T 158 s objemem nádrže 22 tisíc litrů. Výbornou průchodnost terénem jim zaručí tradiční tatrovácký páteřový rám podvozku.


Do Dolu Bílina míří nový obr

V souvislosti s prolomením limitů těžby bude v Dole Bílina postupně obnovována dobývací technika. Prvním velkostrojem bude zakladač ZPDH 6 300.2-CZ/Z 103, který dodá společnost Prodeco.