Doba čtení:3 m, 14 s
Podle ředitele výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martina Hájka vláda propásla možnost získat přímý přístup k informacím o soudním sporu. Foto: iUHLI

Teplárenské sdružení České republiky je zklamáno rozhodnutím vlády nepřipojit se ke sporu Polska s Evropskou komisí.

Vláda podlehla nátlaku nevládních organizací a odmítla návrh ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, aby se Česká republika připojila k žalobě Polska na Evropskou komisi ve věci Prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách. Česká republika tak bude odkázána pouze na zprostředkované informace o tomto soudním sporu, jehož výsledek bude mít podstatný vliv na potřebu dalších investic v energetice a tím i na cenu elektřiny a tepla.

Čtěte také:
ČR se nepřidá k žalobě proti limitům znečištění
Nové emisní limity vyjdou na miliardy

Polsko se u Evropského soudního dvora domáhá zrušení Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo, aby se Česká republika k žalobě připojila a získala tak status vedlejšího účastníka. Vláda však tento návrh odmítla.

„Mrzí mě, že vláda podlehla nátlaku nevládních organizací a znemožnila tak České republice přímý přístup k informacím o probíhajícím soudním sporu Polska s Evropskou komisí, jehož výsledek je pro spotřebitele elektřiny a tepla poměrně důležitý. Bude teď muset spoléhat na to, jaké informace jí poskytnou státy, které se budou sporu s Evropskou komisí účastnit,“ řekl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek a dodal: „Vláda měla příležitost vyslat signál, že nebude tolerovat porušování evropské legislativy a je připravena hájit zájmy České republiky i soudní cestou, bohužel se k tomu neodhodlala.“

Žaloba již byla polskou vládou podána a Evropský soudní dvůr o ní bude rozhodovat bez ohledu na to, jestli se k ní Česká republika připojí nebo nepřipojí. Evropský soudní dvůr je zcela nezávislý na členských státech EU. Řídí se výlučně právem a jeho rozhodování nemůže nijak ovlivnit, jestli žalobu na Evropskou komisi podporuje jeden nebo 10 států. Pokud by se Česká republika k žalobě připojila, získala by status vedlejšího účastníka, což by především znamenalo, že by měla přímý přístup k informacím o probíhajícím soudním sporu. V politické rovině by pak vláda ČR svým připojením k žalobě vyslala signál Evropské komisi, že nebude tolerovat porušování evropské legislativy a je připravena se bránit i soudní cestou.

Teplárenské sdružení ČR souhlasí s názorem polské vlády, že v rámci procesu přijímání Prováděcího rozhodnutí došlo k závažným pochybením, a to jak věcným, tak procesním. Na tuto skutečnost také Sdružení včas upozorňovalo dopisem komisaře Karmenu Vella. Evropská komise se ovšem rozhodla Prováděcí rozhodnutí vydat, místo aby věcné chyby odstranila a napravila svá procesní pochybení. Tím Evropská komise zavdala příčinu k žalobám Polska a řady dalších subjektů a bude teď muset svůj postup obhájit před Evropským soudním dvorem.

Provozovatelé tepláren v České republice investovali do splnění přísných emisních limitů vyplývajících ze směrnice o průmyslových emisích za posledních 5 let více než 20 miliard korun. Prováděcí rozhodnutí Komise tyto limity v horizontu 4 let dále zpřísňuje a jejich splnění by si vyžádalo další miliardové investice a v některých případech i nutnost náhrady nově pořízených technologií. Tyto investice by v konečném důsledku zaplatili spotřebitelé elektřiny a tepla, aniž by došlo k významnému snížení emisí znečišťujících látek, protože energetika je již dnes jejich minoritním původcem.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení je prováděcí akt doplňující podmínky provozu spalovacích stacionárních zdrojů nad 50 MW instalovaného tepelného příkonu. Závěry o BAT pro všechna odvětví zahrnutá ve směrnici 2010/75/EU jsou schvalovány a pravidelně revidovány, požadavky na tento proces jsou definovány v příslušné navazující legislativě.

Mohlo by vás zajímat:
Elektrotahač má spotřebu jako malé město
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje
Služební auto obra Koloděje

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa