Doba čtení:1 m, 22 s
Ilustrační foto Teplárna Olomouc. Foto: Dalkia.cz

Tuzemské teplárenské společnosti loni investovaly do snížení emisí zhruba miliardu korun. Modernizace provozů bude podle sdružení pokračovat i v dalších letech. V uplynulých šesti letech investovaly teplárny v ČR do snížení emisí více než 21 miliard korun.

Sdružení uvedlo, že výsledkem investic je snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. V případě oxidů dusíku podle něj klesly emise v roce 2017 proti roku 2013 o 29 procent, v případě prachu o 41 procent a v případě oxidu siřičitého o 42 procent.

Předseda výkonné rady teplárenského sdružení Tomáš Drápela uvedl, že modernizace tepláren bude pokračovat do roku 2022. „Dodatečné investice budou muset provést i některé již modernizované teplárny, aby splnily zpřísněné požadavky na nejlepší dostupné technologie, které začnou platit v roce 2021,“ řekl Drápela.

Čtěte také:
Situace v teplárenství je velmi vážná
Uhelné elektrárny přispěly k rozvoji Československa

Sdružení tvrdí, že podíl tepláren na celkových emisích je nyní marginální. „Dominantním původcem jemných prachových částic jsou u nás lokální topeniště. V roce 2016 jich vypustila 74 procent, tedy dvacetkrát více než celý sektor veřejné energetiky a výroby tepla, který se na nich podílel 3,6 procenta. Podíl domácích topenišť na emisích rakovinotvorného benzo(a)pyrenu činil dokonce 98 procent,“ uvedl ředitel sdružení Martin Hájek.

Teplárenské sdružení ČR bylo založeno v roce 1991, jeho členové zásobují teplem dálkově 1,2 milionu domácností, v nichž žije přes tři miliony obyvatel. Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, školám, nemocnicím nebo úřadům.

Mohlo by vás zajímat:
Motor, ze kterého jde strach
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj