Těžaři letos vysadí 800 tisíc stromů

Ilustrační foto: pixabay.com

Těžební společnosti skupiny Sev.en Energy vysadí letos rekordních osm set tisíc nových stromů. Jehličnany i listnáče jsou vysazovány na rekultivovaných plochách lomů Vršany a ČSA.

Sázet se letos bude až do doby, kdy krajinu sevře trvalý mráz. Poměrně teplý podzim zaměstnancům rekultivací pomáhal. Do krajiny se postupně vracejí převážně původní druhy stromů. Smíšený les složený z dubů, lip, olší, javorů, jasanů, topolů, jeřábů, borovic a modřínů bude mít jednou ryze ekologickou funkci, budoucím generacím pomůže v boji se změnami klimatu. Dokáže zadržovat vodu v krajině, zachytává značné množství CO2, ale sám si také lépe poradí se škůdci a klimatickými extrémy.

Čtěte také:
V hlubinných uhelných dolech budou létat drony
Austrálie s uhlím počítá

Lesnické rekultivace v těchto místech jsou velmi dobře zakládány. Budoucí ekologická hodnota těžebních území je díky rekultivacím mnohem vyšší, než měla krajina před těžbou,“ uvedl biolog Pavel Jaroš, který dohlíží na těžební společnosti, aby dodržovaly zákonem dané podmínky ochrany přírody při těžbě i následných rekultivacích. „Nositelem druhové rozmanitosti rostlin a živočichů v rekultivované krajině jsou právě i lesnické rekultivace společně se střídáním typů stanovišť od palouků, ostrůvků rákosin, malých vodních plošek v přirozených prohlubních až po například valy a strže. Ještě vyšší druhovou rozmanitost vykazují okraje lesnických rekultivací, kde lze zastihnout jak druhy lesní, hájové, tak i druhy otevřené nelesní krajiny,“ doplnil Pavel Jaroš. Rekordní množství nových stromů si žádá pozornost už na začátku roku, i když samotná výsadba začíná až v podzimních měsících.

Sazenice musíme objednávat s velkým předstihem. V letošním roce nebylo lehké tak velké množství sehnat, protože se obnovují v celé republice lesy poškozené kůrovcovou kalamitou. Navíc využíváme výhradně sazenice ze školek z našeho regionu. Mladé stromky vypěstované v místních podmínkách mnohem lépe prosperují,“ vysvětlil ředitel společnosti Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy Tomáš Šolar.

Sazenice se nejprve umístí do zakladiště, kde v písku a se závlahou čekají na to, až je lidé z Rekultivací přesadí na stanoviště, kde z nich po několika letech vyroste zdravý les. V tomto skladu sazenic mohou přežívat i několik měsíců, aniž by byl jejich budoucí růst ohrožen. „Naším cílem ale je, aby všech osm set tisíc mladých stromků bylo vysazeno do konce letošního roku,“ ujistil Tomáš Šolar. Za poslední tři roky přibylo na rekultivacích těžebních společností milión a půl nových stromů. Stejně jako v předešlých dvou letech se proto skupina Sev.en Energy opět zapojí do iniciativy Sázíme budoucnost.