Těžební unie: Existence limitů je dnes nadbytečná

Lom ČSA. Foto: Severní energetická

Pragmatickou a strategickou cestou pro spolehlivé zajištění energetické bezpečnosti ČR je úplné zrušení územně ekologických limitů. Takové je stanovisko Těžební unie k řešení otázky těžebních limitů, které ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do připomínkového řízení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje vládě prolomit limity na lomu Bílina, kde těží Severočeské doly ze Skupiny ČEZ. V případě lomu ČSA, kde těží Severní energetická, chce předložit analýzu potřeb případné úpravy územně ekologických limitů do konce roku 2019.

Vzhledem k tomu, že dosud není definitivně rozhodnuto o dalších směrech rozvoje energetiky, zejména v oblasti jaderné energetiky, jedná se podle oficiálního stanoviska Těžební unie o nesystémové rozhodnutí, které nebere v úvahu energetickou bezpečnost, strategičnost domácích zdrojů energie a možnost energetické chudoby.

Čtěte také: Zrušení limitů by byl jen první krok

Horní zákon v současně platném znění, ve kterém neexistuje institut vyvlastnění, definuje nezbytné kroky k zahájení těžby prostřednictvím povinnosti těžaře vyřešit „střety zájmů“. Existence jakýchkoliv„limitů“ je proto podle Těžební unie zcela nadbytečná.

Unie je sdružení těžařů z různých skupin podnikatelských činností, bez ohledu na jejich velikost. Základem jsou organizace provozující těžbu nerostných surovin.

Mohlo by vás zajímat:
Odboráři hrozí: Ukončení těžby přinese nepokoje
Mládkovo řešení limitů jde do boje
Sochor: Uhlí je jistota, plyn drahé riziko