Doba čtení:1 m, 30 s
Trubkový dopravník. Foto: Sev.en Energy.

Co se děje s popílkem z počeradské elektrárny, který zůstane po spalování uhlí? Možností, jak ho využít, existuje více.

Z popílku se přidáváním dalších příměsí vyrábí stabilizát nebo granulát, což jsou certifikované výrobky využívané hlavně ve stavebnictví. Převážnou část tvoří granulát, který se odváží železničními soupravami z Počerad zpět do lomu Vršany k zakládání výsypek.

V mimořádných případech se elektrárenský popílek ukládá na takzvané složiště, které se nachází zhruba tři kilometry od areálu elektrárny. „Popílek přepravujeme ke složišti v trubkovém pásovém dopravníku,“ uvedl vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Počerady Pavel Tyrpekl.

Čtěte také:
Vodohospodářský systém v okolí lomu ČSA se obnovuje
Na zaplavení lomu ČSA bude chybět až 1,7 miliardy

Trubkové pásové dopravníky, někdy nazývané hadicové, se využívají v elektrárnách, cementárnách a podobných provozech pro dopravu materiálů, které mohou způsobovat nadměrné znečištění životního prostředí. Při dopravě materiálu se trubkový pás svine do tvaru trubky (hadice), čímž se významně sníží prašnost. Montáž trubkového pásového dopravníku v Počeradech zajišťovali před sedmi lety zaměstnanci společnosti Renogum, kteří po jejím zrušení zabezpečují servis dopravního pásma v rámci údržby těžebních společností Sev.en Energy. Trubkový dopravník se v počeradské elektrárně využívá zčásti i na zauhlování. Další uplatnění této technologie v těžebních společnostech skupiny Sev.en Energy je omezené a pro materiály přepravované po pásových dopravnících není vhodné.

Popílek se nedostane po pásu až na složiště. Zastaví se na nakládacím místě, kde se přeloží do nákladních automobilů, které ho dovezou do cíle. Okolí složiště bylo jedním z míst, kde se v jarních měsících realizovala protiprašná opatření po dohodě s okolními obcemi. Zaměstnanci společnosti Rekultivace zde vytvořili čtyřhektarovou louku. Popílek překryli ornicí a vyseli travní semeno. Snahou bylo kromě ozelenění také ochladit klima a udržet vlhkost v okolí složiště.