Doba čtení:4 m, 14 s
Jádrem případu je albertská uhelná politika z roku 1976, která využívala kategorie půdy k ochraně křehkých ekosystémů a vodních ploch lemujících Skalisté hory před povrchovými uhelnými doly. Foto: pixabay.com

Pět uhelných společností žaluje kanadský stát Alberta o 10,8 miliardy dolarů. Tvrdí, že vládní reformy uhelné politiky je stály miliardy dolarů v podobě ztracených investic a potenciálních příjmů a že jim téměř znemožnily těžbu na pronajatých pozemcích.

Tato tvrzení jsou uvedena ve čtyřech samostatných podáních adresovaných albertskému soudu (Court of King’s Bench), která podaly společnosti Cabin Ridge Project Ltd., Atrum Coal Ltd. a její dceřiná společnost Elan Coal Ltd., Black Eagle Mining Corp. a Montem Resources Ltd. (nedávno přejmenovaná na Evolve Power Ltd.) Všechny usilovaly o těžbu metalurgického uhlí, které se používá k výrobě oceli. Soudní proces v této věci je naplánován na začátek příštího roku, napsal server theglobeandmail.com.

Jádrem případu je albertská uhelná politika z roku 1976, která využívala kategorie půdy k ochraně křehkých ekosystémů a vodních ploch lemujících Skalisté hory před povrchovými uhelnými doly. Vláda tuto politiku v roce 2020 zrušila s tím, že kategorie představují investiční překážku a jsou pro průmysl matoucí, ale zuřivý odpor veřejnosti ji v roce 2021 donutil ustoupit.

Spolu se znovuzavedením politiky z roku 1976 vláda zastavila průzkum na části citlivých území, zrušila řadu nájemních smluv určených pro potenciální nové doly a ustavila výbor, který má s obyvateli Alberta konzultovat nová pravidla těžby uhlí. Příkazem tehdejší ministryně energetiky Sonyi Savageové bylo v roce 2022 vyhlášeno časově neomezené moratorium na průzkum uhelných ložisek.

Klimatická spravedlnost vozí uhlí

Společnosti ve svých žalobách tvrdí, že tato rozhodnutí přepracovala prostředí těžby uhlí v provincii, kde dříve „zavedené regulační pokyny, územní plánování a zástupci vlády Alberty umožňovali a ve skutečnosti podporovali průzkum na podporu rozvoje těžby uhlí“.

Společnosti Atrum, Elan a Black Eagle rovněž uvádějí, že se již v roce 2019 zástupci společností setkávali s úředníky provincie, kteří jim poskytovali pokyny v politických záležitostech, zpracovávali různé žádosti a povzbuzovali je k investicím do jimi navrhovaných projektů – a v žádném okamžiku tito úředníci nenaznačili, že by se chystala změna.

Každá ze společností tvrdí, že podle předchozích pravidel vynaložila miliony dolarů na realizaci svých projektů, ale po změně vládní politiky a moratoriu na rozvoj zůstaly bez peněz a zůstaly jim pozemky, které nemohou využívat a za které provincie nenabídla žádnou kompenzaci.

Úřad současného albertského ministra energetiky Briana Jeana se k případu odmítl vyjádřit, ale uvedl, že vláda je „odhodlána chránit oblasti, kterých si Albertané váží, a zároveň umožnit zodpovědný rozvoj zdrojů tam, kde je to vhodné“.

Vláda a albertský energetický regulační úřad zároveň čelí otázkám, proč bylo australské společnosti umožněno požádat o průzkumné licence na potenciální uhelný důl v Grassy Mountain, když společná federálně-provinční regulační komise žádost o stejnou lokalitu v roce 2021 zamítla. Regulační orgán stále posuzuje nové žádosti, které podala společnost Northback Holdings Corp, ale kritici tlačí na vládu, aby učinila více pro posílení ochrany životního prostředí.

Australskou společnost Montem Resources přilákala kvalita uhlí v Albertě a společnost soustředila své investice do provincie, kde se těžilo již dříve, uvedl šéf jejích albertských aktivit Peter Doyle.

Kanada staví největší jadernou elektrárnu na světě

Byli jsme přesvědčeni, že můžeme tyto staré doly zodpovědně znovu spustit a rozvíjet,“ uvedl, ale v roce 2021 vláda změnila pravidla. „V důsledku toho trpí společnost i naši akcionáři.“

Společnost Montem získala v roce 2016 smlouvy na pronájem pozemků pro rozvoj několika projektů na východních svazích Skalistých hor. Nejvýznamnější z nich, její projekt Chinook, disponuje odhadem 172 miliony tun uhlí. Měl zahrnovat asi 10 000 hektarů a pět starých dolů (tři hlubinné, dva povrchové) v Crowsnest Pass v jihozápadní Albertě.

Společnost podle svého prohlášení vynaložila na průzkum a rozvoj svých pozemků přibližně 15 milionů dolarů a nadále platí provincii za řadu nájemních smluv na uhelné pozemky na území Koruny.

Společnost Montem tvrdí, že Alberta po desetiletí prohlašovala, že žádosti o rozvoj těžby uhlí budou posuzovány podle jejich vlastních zásluh, a to i na pozemcích zahrnutých do politiky z roku 1976. V její žalobě se dále uvádí, že „přinejmenším od května 2016 Alberta a její představitelé aktivně povzbuzovali těžební společnosti, aby investovaly, zkoumaly a rozvíjely zdroje hutního uhlí v Albertě“.

V důsledku toho se společnost domnívala, že rozvoj metalurgického uhlí je povolen, uvádí se v žalobě, takže „vynaložila značné náklady“ na získání majetku a prosazení svých projektů.

Když vláda zrušila politiku z roku 1976, odvolávala se skutečně na ekonomický potenciál tohoto fosilního paliva a vyzvala k podávání žádostí o pronájem uhlí na pozemcích, kde stará pravidla omezovala vydávání nájemních smluv. Společnost Montem nabídku provincie přijala a v prosinci 2020 získala 10 nových nájemních smluv. O měsíc později se vláda kvůli své uhelné politice ocitla v potížích a všechny je zrušila.

Společnost Montem tvrdí, že zákaz těžby uhlí v provincii Alberta brání společnosti v přístupu k jejím vlastnickým právům na nerostné suroviny a blokuje veškeré rozumné využití pozemků. Společnost ve své žalobě uvádí, že provincie jí neposkytla ani náhradu, „přestože potvrdila svůj závazek odkoupit nájemní smlouvy“, které spadají pod obnovenou uhelnou politiku z roku 1976.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa