Postoj k uhlí může ovlivnit i inflaci

Česká národní banka prvního únorového dne opět zvýšila základní úrokovou sazbu. Co s tím má co společného uhlí? Vůbec nic. O uhlí bankovní rada ČNB na svém jednání jistě nemluvila. Přesto lze i v tomto případě hledat otázky spojené s energetikou. Jsou ukryty v doprovodných zprávách a v předpokladech modelu, který používá ČNB jako jeden z nástrojů při rozhodování, kam úrokové sazby směřovat.

Co si centrální banka myslí o vývoji cen energií včetně uhlí je možné odhadovat z prognóz ekonomického vývoje, které každé čtvrtletní centrální banka zveřejňuje a po nichž obvykle následují měnová jednání bankovní rady o úrokových sazbách.

Čtěte také:
Odklon od uhlí zdraží elektřinu
Uhlí je komoditním králem roku 2017

Předpověď cenového vývoje lze odezírat z grafu celkové inflace (graf níže, převzatý z lednové Zprávy o inflaci). Banka v příštích dvou létech očekává celkovou inflaci v úrovni těsně pod dvěma procenty. Přesněji řečeno jde o nejpravděpodobnější variantu vývoje inflace, ale vějíř, kam se mohou ceny ve skutečnosti odchýlit. se směrem do budoucnosti výrazně rozšiřuje.

Inflace se měří na podkladě vývoje cen jednotlivých položek v tzv. měnovém koši a elektrická a tepelná energie, plyn a ostatní paliva představují zhruba 10% váhy tohoto koše; elektřina představuje cca 5%, samotné uhlí – spalování v lokálním topeništi – cca 5%.

Jestliže prognóza očekává setrvalou hodnotu celkového nárůstu cen v příštích dvou létech, znamená to totéž i pro ceny energií u domácností? Tak detailní prognóza centrální banky není, očekávání je formulováno jen obecněji, a to větou: „Růst regulovaných cen počátkem roku 2018 zrychlí zejména v souvislosti se zvýšením cen elektřiny a plynu, v příštím roce se však opět lehce zmírní.“ To by mohlo znamenat pozdější stagnaci cen energií v tuzemsku (v roce 2019).

S tím je ovšem možno polemizovat. V tomto bodě se prognóza ČNB jeví poněkud optimistická. Pokud v Evropě budou ubývat například uhelné energetické zdroje, ať již z důvodu dosluhování, nebo záměrného opouštění výroby elektřiny v uhelných elektrárnách, či vlivem dopadu narůstajících cen emisních povolenek, pak ceny energií v tuzemsku porostou více než ceny ostatních položek zastoupených v cenovém koši. A možná směrem vzhůru ovlivní nakonec i celkovou inflaci.

Zdroj: ČNB, Zpráva o inflaci, leden 2018

Mohlo by vás zajímat:
Léčivé koule už patří minulosti
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme