Doba čtení:1 m, 54 s
Foto: Sev.en Energy

Elektrárna Chvaletice spaluje uhlí z obou těžebních lokalit Sev.en Energy na severu Čech. Jeho vlastnosti hlídá od podzimu nový vzorkovač paliva.

V našem provozu spalujeme dva druhy uhlí, a to jak z lokality ČSA, tak z Vršan, které ale mají různé vlastnosti a nesmí se smíchat. Z každého paliva, které putuje do kotlů, je potřeba nepřetržitě odebírat vzorky. Vzorkovač ovšem nerozliší druh používaného paliva,“ uvedl vedoucí oddělení řízení směnového provozu Elektrárny Chvaletice Jan Posejpal.

Čtěte také:
Jádro, nebo uhlí? To je správná otázka
Emise z energetiky klesají, z dopravy naopak rostou

Vzorkování je certifikovaný proces, stanovený normou. Za provozu elektrárny se dělá prakticky nepřetržitě a vzorky slouží mimo jiné jako podklad pro výpočet emisních povolenek. Až doposud byly dopravníkové linky, po nichž palivo putuje do kotlů, osazeny pouze jedním vzorkovačem. Pořízením druhého zařízení se usnadní práce dispečerům zauhlování a provoz bude moci reagovat operativněji. Odpadne i ruční vzorkování, které sice normy také umožňují, ale je náročné a nelze jej provádět dlouhodobě.

Nový vzorkovač je v principu stejný jako ten, který v současnosti používáme, pouze s dílčími rozdíly. V září se zařízení instalovalo, následně probíhala atestace. Přibližně od poloviny října byl vzorkovač ve zkušebním provozu, během listopadu už pracuje ve standardním režimu,“ doplnil vedoucí.

Celé zařízení pracuje v automatickém režimu a je řízeno systémem Alen Bradly. Každé ráno dispečer zauhlování zadá ze svého pracoviště předpokládané množství dodávky paliva do kotelny za 24 hodin. Tato hodnota se mění v závislosti na počtu provozovaných bloků. Hodnotu odešle do řídicího systému vzorkovače. Z přepravního výkonu pásové dopravy (1000 t/h) a celkové dodávky do kotelny si vzorkovač sám určí intervaly, ve kterých pak provádí automatické odběry vzorků po celý den. Samozřejmě jen když je pásový dopravník v provozu a je na něm palivo. Každý odebraný vzorek je vytříděn a část uložena do nádoby hrubého vzorku. Kapacita nádoby je asi 64 vzorků. Na konci dne je pak celá nádoba automaticky vyprázdněna přes linku jemného mletí. Zde je část vzorku vydělena jako „hrubý vzorek“ a část je přes mlýnek jemného mletí vydělena na „jemný vzorek“. Tím je celý 24hodinový cyklus ukončen. Ráno pochůzkář zauhlování provede sesypání obou vzorků do přepravních nádob, opatří popiskem a odevzdá k dalšímu zpracování do chemické laboratoře.