Úkolem kvalitáře je chránit zákazníka

Kvalitář se při své práci neobejde bez každodenního kontaktu s kolegy z provozu – přípraváři, geology, vedoucími úseků a dispečery. Ilustrační foto: Vrčanská uhelná

V minulosti se této profesi říkalo kvalitář, dnes byste ji ve Vršanské uhelné našli pod názvem specialista útvaru řízení kvality a obchodních vztahů. Stará se ale pořád o totéž. Aby zákazníci dostali, co si objednali – uhlí v požadované kvalitě.

Pracovní den kvalitáře začíná vyhodnocením předešlého dne. Rozborem těžby, odbytu a nakládky pro jednotlivé odběratele. Teprve potom se soustředí na aktuální úkoly a přípravu provozu. „Musíme vědět, které velkostroje pracují, které mají odstávky, a podobně. To je potřeba zkoordinovat s výrobními úseky, ale také se servisními organizacemi, které zajišťují opravy. Prostě vytvořit podmínky, aby výroba jela celý den plynule a v odpovídající kvalitě podle požadavků našich odběratelů,“ vysvětlil Petr Kohout, který se kvalitě věnuje od roku 1987.

Čtěte také:
Tykačovi horníci dostanou 13. plat
Zahraniční studenty uchvátilo Uhelné safari

Ve chvíli, kdy se kvalitář domluví s výrobními úseky, připraví pokyny pro výrobní a technologický dispečink o tom, jak budou velkostroje těžit, jak by se měly nakládat železniční soupravy pro elektrárnu Počerady i pro další zákazníky. Pokyny obsahují také informaci pro dispečery, jak míchat kvalitu uhlí. Ta se zjišťuje podle údajů z popeloměrů nebo z výpočtů, jak budou těžit jednotlivé velkostroje. „Od geologů mám k dispozici údaje, které se upřesňují, aby těžené uhlí mělo odpovídající parametry popela, výhřevnosti nebo obsahu síry,“ doplnil Kohout.

Když se vyskytne nějaká anomálie, odeberou se vzorky a v laboratoři udělá rozbor. Kvalitář na závěr pracovního dne ještě připraví pro dispečery na noční směně podklady o provozu velkostrojů a pro míchání potřebné kvality uhlí.

Zvláštním úkolem kvalitáře je kontrola popeloměrů. Musí dbát na pravidelný servis i případné opravy. Jelikož jsou zdrojem ionizačního záření, podléhají ustanovením takzvaného atomového zákona, je nutná pravidelná čtvrtletní kontrola dozimetrem. „V provozu máme dvanáct popeloměrů. Nacházejí se na velkostrojích a na významných odtahových dopravníkových linkách. Nejdůležitější je na nakládacím zásobníku, podle něj se řídí nakládka. Data z popeloměrů mají na svých monitorech i dispečeři, aby podle potřeby mohli míchat odpovídající kvalitu uhlí,“ doplnil Kohout.

Kvalitář se při své práci neobejde bez každodenního kontaktu s kolegy z provozu – přípraváři, geology, vedoucími úseků a dispečery, s nimiž musí být v případě potřeby k dispozici nepřetržitě 24 hodin. Spolupracuje s laboratoří, která denně zajišťuje vzorkování i sběr a analýzu vzorků, když se vyskytne při těžbě něco neobvyklého. Pravidelné vzorkování je nezbytné pro případné zpětné kontroly či reklamace, jichž se kvalitář také účastní.

Nejintenzivněji ale spolupracuje s vedoucím výroby, který plánuje těžbu na celý měsíc i jednotlivé dny. „Řada našich činností se prolíná a samozřejmě také doplňuje. Mě zajímá nejvíc konkrétní nakládka vlakových souprav pro zákazníka, nemusím dopodrobna sledovat těžbu skrývky na rozdíl od vedoucího výroby,“ poznamenal Petr Kohout.

Co musí umět kvalitář

Nepotřebuje žádné specifické vzdělání, většinu znalostí a dovedností získá praxí. Pro práci s popeloměry se vyžadují písemné i ústní zkoušky ze znalostí legislativy u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pracuje v ranních osmihodinových směnách, ale připravuje podklady i pro dispečink na noční směnu a v případě potřeby musí být na příjmu 24 hodin. Ve Vršanské uhelné pracuje pouze jeden kvalitář, v minulosti jich bývalo víc. Z oficiálního názvu pozice – Specialista útvaru řízení kvality a obchodních vztahů vyplývá, že částečně odpovídá i za obchod.

Mohlo by vás zajímat:
Na výsypce dnes přistávají letadla
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme