Unikátní model vodních erozí zrychluje rekultivace

Eroze k Peobody

Americká společnost Ayres Associates se již od konce 80. let zabývá modelováním vodních erozí pro firmu Peabody Western Coal Company, která v severovýchodní Arizoně provozuje Důl Kayenta. Spolupráce obou společností vedla k vytvoření modelu vodních erozí pro území o rozloze větší než 1100 hektarů.

Po dokončení rekultivačních prací po těžbě musí být území i s nově osázenou vegetací ponecháno ještě alespoň deset let v klidu, aby těžební společnosti mohly prokázat, že jsou plochy stabilní a neohrožují je eroze. Teprve poté mohou být území předána novým vlastníkům.

Doposud používané standardní postupy, během nichž se sledovaly například změny na vodních tocích kolem rekultivovaných ploch, byly náročné na čas i práci. Výsledky měření bylo potřeba vkládat ručně, analýzy trvaly velmi dlouho a nebylo možné zobrazovat výsledky modelování přímo v topografických mapách.

Změna přišla v roce 2008, kdy společnost Ayres Associates začala pro modelování vodních erozí využívat technologii GIS. S ní už firma měla zkušenosti, protože ji využívala k třídění, analyzování i zobrazování prostorových dat. Stejnou technologii využívala i Peabody Western Coal Company, ovšem pouze pro své potřeby, ať už v oblasti těžby nebo plánování rekultivací.

Čtěte také: Z dolu ve Virginii udělali golfové hřiště

Výsledkem spolupráce obou firem byl vznik zcela nového programu, který využívá data ze dvou geodatabází a modelování je tak mnohem rychlejší a podstatně přesnější. Prostřednictvím nového softwaru dokázala společnost vytvořit model vodních erozí pro území o rozloze větší než 1100 hektarů. Korektní výstupy potvrdily už i oficiální úřady a díky novému systému modelování se podařilo prokázat, že zrekultivovaná území jsou stabilní a odolná vůči erozi mnohem rychleji.

Mohlo by vás zajímat:
Northumberlandia – rekultivace jinak

Elektronická mapa erozí. Foto: esri.com