Doba čtení:2 m, 42 s
Mobilní střediska fungovala přímo na šachtách OKD. Na snímku Důl Darkov. Foto: OKD

Více než tisícovce odcházejících zaměstnanců společnosti OKD pomohli v uplynulých šesti měsících zaměstnanci Úřadu práce ČR v rámci mobilních poradenských středisek. Ta fungovala přímo na pracovištích zaměstnavatele (Doly ČSM, Darkov a ČSA). V tomto týdnu skončil provoz posledního z nich. Zájemci se ale na ÚP ČR mohou obracet i nadále.

Zaměstnanci jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP ČR jsou připraveni jim v maximální možné míře pomoci s dalším pracovním uplatněním. Ukončení provozu jednotlivých mobilních poradenských středisek probíhalo postupně a odpovídalo potřebám propouštěných zaměstnanců. Úřad práce ČR jim pomáhal už během doby, než jim skončil pracovní poměr u zaměstnavatele.

Čtěte také:
Co už nemá využití, prodává OKD nejen do šrotu
Seismická aktivita v revíru OKD

„Naše služby jsme poskytovali zájemcům přímo na místě, aniž by museli vážit cestu na kontaktní pracoviště. Díky dobře nastavené dlouhodobé spolupráci se zaměstnavatelem jsme tak mohli nabídnout maximální servis všem, kterých se hromadné propouštění ve společnosti OKD dotklo. Cílem této činnosti je snaha zajistit, aby v ideálním případě přešli rovnou k jinému zaměstnavateli a do evidence Úřadu práce ČR nemuseli vůbec vstoupit,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

„Do dnešního dne se na naše specialisty v mobilních poradenských střediscích obrátilo celkem 1 086 lidí. Nejčastěji se zajímali o to, jak mají postupovat v případě podání žádostí o zprostředkování zaměstnání nebo jaké jsou možnosti v rámci rekvalifikace,“ upřesnil ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.

Zástupci ÚP ČR praktikují individuální přístup ke každému z příchozích. Jak v rámci mobilních středisek, tak následně i na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR s nimi proberou jejich konkrétní situaci a pomáhají jim třeba i se sepsáním životopisu nebo je nasměrují na příslušnou instituci v případě dotazů týkajících se důchodu, pojištění apod. Velmi dobře také funguje spolupráce s OSSZ v Karviné. Úřad práce ČR pro všechny účastníky nadále průběžně vytipovává vhodná pracovní místa. Největší zájem je v současné době v tomto regionu o pozice montážních dělníků, svářečů, řidičů, ale také, i když v menší míře, o pracovníky ochrany a ostrahy nebo třeba skladníky. Právě na tato místa hledají už delší dobu zaměstnavatelé v kraji ve větším množství nové zaměstnance. Existuje proto reálný předpoklad, že odcházející zaměstnanci nastoupí v dohledné době do nové práce.

Úřad práce pomáhá propouštěným zaměstnancům, kromě standardních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, především projektem OUTPLACEMENT. Dosud do něj zařadil v rámci Moravskoslezského kraje téměř 160 bývalých zaměstnanců OKD. Přes 20 % z nich nastoupilo, nebo v blízké době nastoupí, na některý z rekvalifikačních kurzů, nejčastěji zaměřených na rozšíření řidičského průkazu o skupinu C nebo CE či na získání profesního průkazu. Klienti mají zájem také o rekvalifikace pro strážné, obsluhu zdvihacích zařízení, strojníky, truhláře nebo techniky požární ochrany.

Úřad se zaměřuje i na zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky do práce. Mohou získat příspěvky na jejich mzdy včetně povinného pojištění v rámci vytvořených pracovních míst – maximálně 15 tisíc Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců. A v případě potřeby mohou tyto své nové zaměstnance také vzdělávat.

Úřad práce ČR též aktivně spolupracuje s OKD v rámci projektu „Nová šichta“, který společnost připravila pro odcházející zaměstnance, aby jim ulehčila přechod do nového zaměstnání, případně start vlastního drobného podnikání.