Doba čtení:2 m, 39 s
Brutální zdražení čeká Břeclavany kvůli vysokým cenám plynu. Foto: wikipedia.org

Zhruba 3000 domácnostem v Břeclavi pětinásobně zdraží teplo a teplá voda. Společnost Teplo Břeclav ke zvýšení cen přistoupila poté, co jí dodavatelská firma NWT jednostranně ukončila dodávky plynu.

Teplo Břeclav podle jednatele Martina Martáka musí nyní odebírat zemní plyn za aktuální ceny a cena tepla se zvýšila z původních 628 korun za gigajoule na 3030 Kč/GJ. Společnost NWT ve vyjádření pro ČTK uvedla, že válka na Ukrajině vedla k nedostatku plynu a zvýšení jeho ceny. NWT předpokládá, že bude muset v důsledku situace v nejbližší době ukončit činnost coby obchodník s plynem a elektřinou.

Městská společnost Teplo Břeclav uzavřela smlouvu o dodávkách plynu s firmou NWT v roce 2020, a to pro léta 2022 a 2023. Podle jednatele už na konci roku 2021 se však NWT na teplárenskou společnost obrátila s žádostí o zvýšení ceny z důvodů výrazného nárůstu ceny plynu. Teplo Břeclav přistoupila na navýšení ceny o 30 procent, přičemž NWT se podle jednatele zavázala, že jakékoli další riziko podstatné změny okolností jde k tíži NWT.

Do roku 2030 se bez plynu a uhlí neobejdeme

Již v listopadu 2021 po nás NWT požadovalo, že pokud nepřistoupíme na zásadní navýšení ceny zemního plynu, nezahájí jeho dodávky. Nakonec jsme přistoupili v lednu 2022 na zvýšení jednotkové ceny o 30 procent, neboť jsme nechtěli riskovat ukončení smlouvy a složité právní spory, což nám umožňuje zákon o veřejných zakázkách. NWT se dokonce zavázalo, že další riziko změny okolností jde k jejich tíži. Jsem absolutně v šoku ze současného vývoje a přístupu společnosti NWT,“ uvedl Marták.

Zdražení tepla je tak zhruba pětinásobné. Starosta Svatopluk Pěček (ANO) ČTK řekl, že město dotčeným lidem v tomto nemůže nijak pomoci, protože by šlo o nepovolenou veřejnou podporu. „Nejde to, ani kdybychom chtěli, nemůžeme v tomto směru dělat nic,“ řekl starosta.

Advokát Michal Šilhánek, který teplárenskou společnost zastupuje, uvedl, že bohužel žádný právní nástroj v tuto chvíli neumožňuje donutit NWT pokračovat v dodávce plynu. „Jakmile bude známa výše škody, kterou NWT svým konáním dle našeho názoru způsobilo, budeme ji všemi dostupnými prostředky vymáhat,“ uvedl advokát.

PRE sleví domácnostem, které ušetří elektřinu

Firma NWT v prohlášení uvedla, že musela ukončit smlouvy se společnostmi Teplo Břeclav a Teplo Vrbno. Zdůvodnila to tím, že kvůli válce na Ukrajině je nedostatek plynu a zvýšila se cena. Firma uvedla, že jednala se zákazníky o spolupráci a součinnosti, aby mohla plyn dlouhodobě dodávat. Podle firmy teplárny takovou součinnost odmítly a nebyly ochotné o změně ceny tepla jednat. „Se všemi velkými zákazníky jsme se na rozdělení vznikajících ztrát dohodli, pouze předmětné teplárny bohužel neprojevily jakoukoliv ochotu ke kompromisu,“ uvedla firma v prohlášení. NWT tvrdí, že ji mrzí dopady na koncové zákazníky, ale dlouhodobé vykrývání ztrát dostalo firmu do tíživé situace. V důsledku toho zřejmě bude muset firma činnost jako obchodník s plynem a elektřinou ukončit.

Teplo Břeclav byla založena v roce 1998, je stoprocentně vlastněná Městem Břeclav. Základní jmění společnosti je 200.000 Kč. Provozuje především zařízení tepelného hospodářství ve vlastnictví Břeclavi, zajišťuje i provoz energetických zařízení jiných vlastníků a provozování sedmi posilovacích stanic pitné vody.