Doba čtení:1 m, 47 s
Foto: Sev.en Energy

Na území Hořanského koridoru, kde bude těžit společnost Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy, se vše připravuje k tomu, aby zde před koncem roku mohla začít těžba skrývky. Na místě už roste linka dálkové pásové dopravy, která zanedlouho protne uzavřenou komunikaci z Bylan do Komořan.

Přípravné práce probíhají v této lokalitě už delší dobu, pokračuje skrývání ornice i terénní úpravy pro stavbu dopravní linky. „Odtěžování ornice probíhá po etapách třetím rokem. Aktuální třetí, poslední, etapa by měla skončit do poloviny září,“ uvedl Stanislav Klakurka, inspektor výroby Vršanské uhelné.  Ornice je částečně využívána v probíhajících rekultivacích a vznikající přebytky ornice se ukládají na deponii pro rekultivace příštích let. Celkem bude z prostoru Hořanského koridoru skryto cca 280 000 m3 ornice. Po celou dobu skrývání ornice rovněž probíhá archeologický průzkum, a nutno podotknout, že úspěšný.

Čtěte také:
Británie zahájila plán na zvýšení nízkouhlíkové vodíkové kapacity
Cenu emisních povolenek šroubují spekulanti

Do závěrečné fáze postoupila výstavba linky dálkové pásové dopravy, která spojí do jednoho technologického celku velkostroj K800/K54 a PVZ 301. „Po úpravě terénu se začalo s výstavbou jednotlivých dílů dálkové pásové dopravy v délce cca 3 300 metrů. V průběhu září budou na svých pozicích i všechny čtyři poháněcí stanice, které od loňského roku prošly generální opravou,“ doplnil Stanislav Klakurka.

Dopravní linka protne silnici z Bylan do Komořan, která byla v loňském roce pro veřejnou dopravu uzavřena. „Na konci prázdnin se začne s přeložkou přibližně 1 900 metrů dlouhého úseku silnice. Přeložený úsek bude již jen provozní cestou, která bude vybudována z živice a konstrukční vrstvy tělesa původní komunikace a oproti stávající komunikaci bude o dva metry užší,“ poznamenal inspektor výroby.

Samotná těžba v území Hořanského koridoru by měla začít v prosinci letošního roku. Velkostroj K54 zde podle plánu odtěží v následujících šesti letech přibližně 21 milionů kubíků skrývkových hmot. Po více než roce tak budou těžbu skrývky v lomu Vršany zajišťovat dva velkostroje. Pro rypadlo K54 začne nová etapa v jeho historii, přechází totiž z kolejové na pásovou technologii. Tomu odpovídají i úpravy, které stroj v současné době podstupuje na montážním místě.