Doba čtení:1 m, 45 s
V úpravně v Ledvicích se uhlí drtí, třídí a pere. Foto: SD

Ledvický úpravárenský provoz byl uveden do provozu už v 60. letech. Díky významným investicím prakticky do všech technologických objektů pro zušlechťování a úpravu uhlí – drcení, třídění a praní – je stále výkonným úpravárenským zařízením odpovídajícím náročným podmínkám třetího tisíciletí.

Od poloviny 90. let zde realizované inovace a modernizace probíhaly s výrazným apelem na zlepšení životního prostředí nejen vůči zaměstnancům, ale také směrem k sousedním obcím. Mokré hladinové odlučovače, odsávání prachu, bezodpadní provoz prádla, rekonstrukce skládky mouru, ekologické stavby k omezení pronikání prachu a hluku, přeložení skládky mouru a nakládky tříděného uhlí – to jsou konkrétní příklady implementace zařízení a technologií pro zlepšení životního prostředí, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
Jaký osud čeká důl Frenštát?
Odtěžené 2 miliardy kubíků za 72 let

Už v roce 1997 se úpravárenský provoz rozšířil o nový objekt – aditivační stanici, která umožňovala výrobu aditivovaného uhlí, čímž se následně po jeho spálení výrazně snížil obsah síry v emisích. Od roku 2008 probíhá další etapa revitalizace Úpravny uhlí v Ledvicích. Ve snaze co nejvíce eliminovat polétavou prašnost byl v roce 2012 ukončen provoz skládky mouru v sousedství města Ledvice. Mezi další opatření, ke kterým se Severočeské doly zavázaly, patřilo přemístění nakládky tříděného uhlí z těsného sousedství města Ledvice v roce 2015. K novému objektu nakládky uhlí umístěnému uvnitř úpravárenského provozu byla vybudována nová přístupová komunikace, a to včetně prostorného seřadiště. Jedinou příjezdovou silnici do Ledvic tak už nezatěžují nákladní auta s uhlím.

Pozoruhodné je, že do boje proti prachu se zapojili i kreativní a technicky nadaní zaměstnanci. Dva provozní zámečníci vymysleli a vyrobili prototyp šnekového míchače odprašků pro zpracování odsátého uhelného prachu. Původní průmyslové odsavače se totiž v náročném úpravárenském provoze příliš neosvědčily, na rozdíl od jejich šnekového míchače prachu. Proto dceřiná společnost PRODECO zpracovala příslušnou projektovou a realizační dokumentaci a unikátní šnekové míchače se mohly v roce 2018 umístit ke všem průmyslovým vysavačům odsávajícím uhelný prach.

Mohlo by vás zajímat: