Doba čtení:2 m, 42 s
Přesun téměř stoosmdesátitunového generátoru mohl být zahájen díky dostupnosti firmy Felbermayr, která jej zajišťovala bez předchozí přípravy, během zhruba 10 dnů. Foto: Sev.en Energy

Závažnou poruchu generátoru výrobního bloku č. 5 museli řešit v uplynulých měsících v Teplárně Kladno, která patří do skupiny Sev.en Energy. Závadu se podařilo odstranit. Zvolený způsob opravy navíc v kladenské teplárně vyzkoušeli vůbec poprvé.

Poruchu detekovala ochrana generátoru REG 316 – „Zemní ochrana statoru“ 10. února těsně před šestou hodinou ranní. I když zařízení zareagovalo naprosto přesně a včasným odpojením generátoru od sítě zabránilo rozsáhlejším škodám, bylo potřeba dodatečně analyzovat stav poškození technologie. „Díky velmi aktivnímu přístupu firmy Brush SEM, která pro Teplárnu Kladno zajišťuje kompletní servis pro všechny generátory, se podařilo hned druhý den po poruše zajistit technika k provedení podrobné diagnostiky. Po základních měřeních konstatoval poruchu ve fázi W, kde bylo zjištěno trvalé zemní spojení. Po další diagnostice a demontáži součástí zařízení bylo nalezeno pravděpodobné místo poruchy, které bohužel potvrdilo závažnou poruchu izolace, která je neopravitelná bez demontáže rotoru generátoru,“ vysvětlil ředitel provozu a údržby kladenské teplárny Michal Hons.

Ústecký kraj není připraven na útlum těžby uhlí

Zde nastala nejnáročnější část celé akce. Generátor je totiž umístěn mezi vysokotlakým (VT) a středotlakým (ST) dílem turbíny a demontáž rotoru se obvykle provádí po demontáži ST části turbíny. „Příprava na takovou operaci zabere zhruba rok. V okamžiku poruchy jsme neměli připraveno nic a navíc bylo velmi vysoké riziko problémů při zpětné montáži. Hrozilo, že pokud by došlo ke komplikacím, nemuseli bychom míst k dispozici dostatek náhradních dílů a práce na zpětné montáži ST části turbíny by se mohly protáhnout až o několik týdnů. Proto jsme přistoupili k alternativnímu řešení, a to vysunutí generátoru mimo pozici. Tato varianta vycházela časově velmi příznivě, ačkoli panovaly mírné obavy, protože tento postup opravy byl v našich podmínkách prováděn poprvé,“ doplnil ředitel.

Přesun téměř stoosmdesátitunového generátoru mohl být zahájen díky dostupnosti firmy Felbermayr, která jej zajišťovala bez předchozí přípravy, během zhruba 10 dnů. Ještě před tím ale bylo potřeba kompletně odpojit generátoru od všech médií, čidel MaR a demontovat i další části technologie. Kromě krytu generátoru šlo především o potrubí odvodnění ST části turbíny, prohřevů, kabelové lávky s velkým množstvím kabelů a celé přístupové plošiny. Práce probíhaly téměř nepřetržitě a valnou část zajišťovali zaměstnanci údržby kladenské teplárny, kterým pro urychlení prací vypomáhali i externí dodavatelé.

Česko na cestě k brzkému nedostatku elektřiny

Po transportu generátoru mimo pozici provedla firma Brush SEM demontáž rotoru a následně i komplexní prohlídku jeho stavu včetně silové magnetizace. Dvě poškozené tyče statorového vinutí byly nahrazeny novými. Důležitým mezníkem byla napěťová zkouška k potvrzení správně provedené montáže. Napěťových zkoušek proběhlo podle technologického postupu ještě několik. Během opravy bylo zjištěno několik závad na strojní části generátoru, které se díky spolupráci vedoucího technika elektro Teplárny Kladno a techniků Brush SEM podařilo odstranit. „Důležité pro nás je, že oprava byla provedena podle harmonogramu a závěrečná zpětná montáž byla oproti plánu výrazně zkrácena. Práce přitom byly složité, na přípravu bylo minimum času a vše probíhalo velmi operativně. Tímto bych chtěl všem z údržby, správy majetku a provozu Teplárny Kladno, kteří se na opravě podíleli, velmi poděkovat za odvedenou práci a vysoké nasazení,“ uzavřel Hons.