Doba čtení:1 m, 35 s
Ukončení těžby uhlí bude mít pro Ústecký kraj dalekosáhlé důsledky včetně snížení počtu pracovních míst a příjmů obyvatel. Foto: wikipedia org

Plánované ukončení těžby uhlí bude mít dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku uhelných regionů. Povede k redukci pracovních míst, snížení příjmů i celkové produkce. Podle Studie International Sustainable Finance Centre (ISFC) není Ústecký kraj na budoucí transformaci připraven.

Ústecký kraj je hlavním těžařským regionem České republiky, a bude tak přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku výrazně ovlivněn. Studie, která mapuje připravenost regionu na tuto zásadní změnu i na čerpání fondů EU, však varuje, že kraj připraven není.

„Výsledek naší studie není pozitivní,“ uvedl David Murphy, manažer strategie a rozvoje ISFC, a dodává: „Podpora podnikání a inovací v regionu je z našeho pohledu nedostatečná, a stávající ekosystém ani informovanost cílových skupin nenahrávají čerpání přidělených zdrojů. Podařilo se nám však definovat kroky, které mohou situaci zásadně zlepšit,“ dodal.

Kompletní studie a závěrečná doporučení ISFC je k dispozici ZDE.

Stoupá zájem o teplo z uhlí

Ekosystém malých a středních podniků je v Ústeckém kraji není dostatečně rozvinutý: počet registrovaných malých a středních podniků je zásadně nižší než v regionech podobné velikosti v ČR, navíc uhelný subregion má nejnižší počet malých a středních podniků na obyvatele v celém kraji. Podobně slabý je i nevládní sektor: 315 registrovaných NNO/1000 ob. (průměr ČR – 391), přičemž aktivních je pouze 20,5 % z nich.

Další překážkou v čerpání prostředků je nedostatečná informovanost cílových skupin: podniky jsou o dotačních příležitostech informovány méně než nevládní organizace a obce, navíc všechny cílové skupiny mají velice nízké povědomí o finančních nástrojích nabízených komerčními bankami.

Malé a střední podniky jsou ze všech cílových skupin nejméně připraveny využívat fondy EU. Navíc mnoho MSP vnímá termín „spravedlivá transformace“ negativně, některé vnímají negativně i fondy EU. Všechny cílové skupiny vnímají administrativní a finanční náročnost přípravy projektů na dotace jako zátěž.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa