V Tušimicích proběhla nevšední oprava rýpadla

Nejnovější rýpadlo na DNT bylo uvedeno do provozu v roce 2005. Dodavatelem byla tehdejší projekční kancelář PRODECO, která velkostroj vyrobila ve spolupráci s předním světovým výrobcem dobývací techniky německým ThysenKrupp Fördertechnik. Foto: Hornické listy

Nevšední opravu rýpadla SchRs 1320/K 110 má za sebou společnost Prodeco. Přímo v místě nasazení velkostroje byla demontována 52tunová převodovka, aby bylo možné zajistit přístup k ložisku na ose kolesa. Po úpravě geometrie ložiskového tělesa byla opět namontována na rýpadlo. 

Podle předem vypracovaného technologického postupu byla přímo v místě nasazení SchRs 1 320/K 110 na druhém skrývkové řezu Dolu Nástup Tušimice, kde těží Severočeské Doly, na začátku září zahájena demontáž převodovky pohonu kolesa. Předcházelo tomu důkladné podbárkování velkostroje včetně podložení kolesa, zajištění lanových vrátků zdvihu kolesového výložníku a otoče horní stavby. Po demontáži 52tunové převodovky za pomoci dvou těžkotonážních mobilních jeřábů bylo možné demontovat poškozené ložisko osy kolesa o průměru 1,2 m, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
V Ledvicích upravují uhlí už desítky let
Nová protiprašná opatření v hrubé třídírně v Ledvicích

Mezitím přímo na velkostroji probíhaly opravy pochůzných lávek a olejového hospodářství. V dílnách PRODECO byla na horizontální fréze upravena geometrie ložiskového tělesa, aby bylo dosaženo rovnoběžnosti osy ložiska s dosedací plochou ložiskového tělesa. V halách montáží a obrobny vyrobili nový „piškot“ včetně čepů jeho uchycení, neboli propojení táhla reakce převodovky s kolesovým výložníkem. Veškeré práce proběhly podle stanoveného harmonogramu, takže v listopadu mohlo SchRs 1 320/K 110 opět začít těžit tušimickou skrývku