Doba čtení:1 m, 29 s
Největší přínos vedlejších energetických produktů spočívá v tom, že mohou ve velké míře zastoupit přírodní suroviny, jako je štěrk a kámen, jejichž zdroje jsou omezené. Při stavbě silnic a dálnic přírodní materiál nahradí absolutně. Foto: Sev.en Energy

Vedlejší energetický produkt (VEP) z fluidního spalování v kotlích tepláren Kladno a Zlín, které provozuje skupina Sev.en Energy, se díky certifikaci využívá na stavbách silnic a dálnic. Před nedávnem jej testovali odborníci v laboratoři, ale také přímo na stavbě dálnice D49 Hulín – Fryšták. Cílem studie bylo zjistit, zda se tyto vedlejší energetické produkty hodí i pro úpravu zemin.

Výsledky laboratorních i provozních zkoušek byly publikovány v lednovém čísle časopisu Silniční obzor, který vydává Česká silniční společnost – Odborná a nezávislá organizace odborníků silničního hospodářství. Autoři studie konstatovali, že vápenaté fluidní popílky se mohou stát rovnocennou náhradou doposud používaných pojiv na stavbách. Na dálnici D49 Hulín – Fryšták se uplatnilo 2 850 tun fluidních popílků z Teplárny Kladno a 1 100 tun z Teplárny Zlín. Vedlejší energetické produkty z tepláren skupiny Sev.en se využívají i na dalších stavbách.

Teplárna Kladno se propojí s Dubím zeleným parkem

V poslední době také na novém dálničním úseku D7 u Chlumčan. Využití VEP je ale mnohem širší. Energosádrovec, který vzniká při odsíření, slouží pro výrobu sádry nejčastěji ihned zpracované na sádrokartonové desky nebo jako přísada při výrobě cementu. Největší přínos vedlejších energetických produktů spočívá v  tom, že mohou ve velké míře zastoupit přírodní suroviny, jako je štěrk a kámen, jejichž zdroje jsou omezené. Při stavbě silnic a dálnic přírodní materiál nahradí absolutně. Nezatěžují životní prostředí a nezpůsobují zvýšenou prašnost, pokud se dodrží správný technologický postup. Složení VEP se pravidelně kontroluje a sleduje nezávislými, státem akreditovanými laboratořemi a ústavy podle podmínek certifikace.