Velkostroje po opravách vyrazily na cestu

Foto: Sev.en Energy

Pásový zakládací vůz PVZ 305 a skrývkový velkostroj K800/K54 se po několikaměsíční odstávce vydaly z montážního místa do Slatinic, kde v prosinci začala těžba.

Skrývkový velkostroj i PVZ prošly v uplynulých měsících nezbytnými úpravami zejména proto, aby byly schopné těžit skrývku na dálkovou pásovou dopravu. Koncem listopadu začal jejich transport z montážního místa k lince 242 dálkové pásové dopravy, která včetně čtyř nových poháněcích stanic vyrostla v lokalitě Slatinice,“ shrnul Jiří Matouš, vedoucí úseku skrývky Vršanské uhelné.

Čtěte také:
V hlubinných uhelných dolech budou létat drony
Austrálie s uhlím počítá

Nejnáročnějším úsekem, který stroje musely překonat během 1 800 metrů dlouhé trasy, byla linka vysokého napětí a především koleje železniční vlečky. „Museli jsme připravit přejezd, odpojit trolejové vedení, mezi koleje se položily panely a celý úsek se zasypal asfaltovým recyklátem, který se po přesunu obou strojů zase odtěžil, aby se mohl opět využít jinde a trať mohla být po vyčištění znovu zprůjezdněna,“ doplnil vedoucí. Ačkoli se oba stroje dostaly na svou novou pozici v předstihu, samotná těžba byla zahájena začátkem prosince. Zbývalo totiž ještě definitivně zprovoznit a odzkoušet dopravníkovou linku.

Skrývka, kterou velkostroj K54 ve Slatinicích těží, bude zakládána na vnitřní výsypku lomu Vršany. Technologický celek rypadlo nebude tvořit se zakladačem, ale s PVZ 301.