Víte, co dělá operátor kalolisu?

Operátor kalolisu pracuje ve dvanáctihodinových ranních a nočních směnách. Foto: Czech Coal

Oficiálně tato profese patří do kategorie „obsluha strojního zařízení“, výstižnější a přesnější je ovšem označení operátor kalolisů. Samotná technologie kalolisů je součástí bezodpadového hospodářství úpravny uhlí.

Kalolisy na úpravně uhlí v Komořanech jsou samy o sobě velmi zajímavým zařízením, protože zpracovávají veškerou kalovou vodu, která při úpravě uhlí vznikne, a dělají tak tento provoz bezodpadovým. Filtrát ve formě koláče, který je výsledkem filtračního procesu, se vrací k dalšímu zpracování do provozu. Vyčištěná voda se využívá jako technologická voda. I když zařízení hodně zvládne automaticky, bez obsluhy se neobejde.

Čtěte také:
Katalog pomůže s rekultivací lomu ČSA
Jak odcházel mamut

Hlavní náplní práce operátora kalového hospodářství je vyprázdnit kalolis po ukončení filtračního procesu. Vizuálně kontroluje, zda dochází k samovolnému uvolňování filtračního koláče z kalolisu. Pokud se tak nestane, musí operátor desky dočišťovat ručně škrabkou, případně je opláchnout tlakovou vodou. Ve chvíli, kdy operátor svou práci dokončí, musí opět spustit další proces filtrace,“ vysvětlil Richard Švejkar, zástupce vedoucího úseku úpravy uhlí Severní energetické. Kalové hospodářství se skládá ze dvou linek, každá linka má padesát filtračních desek.

Pracuje se nepřetržitě Kalolisy se na úpravně uhlí nezastaví, a proto se v ranních i nočních dvanáctihodinových směnách střídají také operátoři. Na každé směně musí být dostatečný počet pracovníků, aby zajistili bezproblémový a plynulý chod obou linek kalolisu. Operátoři musí během směny zařízení několikrát zkontrolovat.

Plnění kalolisu je totiž závislé na celé řadě faktorů. Záleží na tom, kolik technologie je v provozu, jaká je kvalita uhelné vsázky, kterou úpravna zpracovává, a svou roli hrají i klimatické podmínky, například vlhkost uhelné vsázky. Pokud kalová voda obsahuje méně pevných částic, trvá filtrační proces déle. Obecně se dá říci, že kalolisy zvládnou jedenáct filtrací za směnu, tedy přibližně jednu filtraci za hodinu,“ objasnil Švejkar.

Pomáhají i jinde Ani při omezení provozu úpravny se operátor nezastaví. „Samozřejmostí je průběžné čištění a úklid pracoviště. Operátorům kalolisů navíc může předák přidělit v době odstávky nebo omezeného provozu i jinou práci. Nejčastěji pomáhají s úklidem v úpravně nebo mohou vykonávat dozor například při svařování. Rozhodně se nestává se, že by zůstávali nevytížení,“ doplnil zástupce vedoucího úseku.

Nejvíc v kontaktu jsou operátoři kalolisů s předákem objektu. S ním komunikují nejčastěji například při poruše zařízení. „Pokud nastane na kalolisech jakákoli porucha, kontrolu provádí předák, který ve spolupráci zajišťuje odstranění závady. Opravy menšího rozsahu pro nás obstarává údržba, ale některé části musí opravovat specializované firmy,“ připomněl Švejkar s tím, že drobné opravy a výměny, například výměnu filtračních plachetek, operátor kalolisů zvládne i sám.

Mohlo by vás zajímat: