Vodíkový expert nakoukl do budoucnosti lomu ČSA

Území, které transformací lomu ČSA u Mostu vznikne, nabídne kromě prostoru pro bezemisní energetiku rovněž příležitosti pro nové podnikatelské aktivity, bydlení a volnočasové aktivity. Foto: wikipedia org

Zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík Štefan Kaufmann navštívil uhelný lom ČSA, aby se seznámil se záměry skupiny Sev.en na jeho kompletní přeměnu. Zajímal se především o bezemisní výrobu energie, na kterou skupina Sev.en ve svém projektu Green Mine klade hlavní důraz.

Těžaři se při přípravě projektu Green Mime obrátili na významné světové urbanisty a zkušené architekty, kteří jim s plány na nové území pomáhají. Práci na projektu Green Mine předchází také studie, které se zabývají možností maximálního využití potenciálu nově vznikající krajiny a doporučují tvůrcům projektu Green Mine konkrétní investice. Tak, aby byla lokalita jednou přínosem pro celý Ústecký kraj, především svým příspěvkem k bezemisní energetice, jmenovitě produkcí nízkoemisního a zeleného vodíku. Ne nadarmo se o Ústeckém kraji mluví jako o českém vodíkovém údolí, napsal magazín Homér.

Území, které transformací lomu ČSA u Mostu vznikne, nabídne kromě prostoru pro bezemisní energetiku rovněž příležitosti pro nové podnikatelské aktivity. Vznikne smart průmyslová zóna pro moderní obory s vysokou přidanou hodnotou, tedy například nanotechnologie, datová centra či autonomní mobilitu. Cílem je přilákat nové investory v oborech, které využijí optimální podmínky lokality lomu ČSA.

Na dno lomu ČSA vede nová komunikace

Plochy zasažené těžbou umožňují svým charakterem realizaci moderního energetického parku, který bude sdružovat jak výrobu energie z obnovitelných zdrojů, tak akumulaci energie s významným regulačním potenciálem. Zároveň je možné vyvedení výkonu přímo do energetické sítě ČR. Další způsob bezemisní výroby energie, se kterou se v projektu Green Mine počítá, je pěstování a energetické využití biomasy. Součástí projektu je také akumulace energie, bateriové úložiště a přečerpávací elektrárna. Projekt se zaměřuje rovněž na agroprodukci.

Nový ráz krajiny a nová struktura ekonomiky má ambici vytvořit z regionu atraktivní místo k životu. Nedílnou součástí je i možnost moderního bydlení, rekreace a sociálního, kulturního a sportovního vyžití. Projekt počítá s rozvojem nových energeticky soběstačných sídelních útvarů pro novou generaci obyvatel. Počítá se s aplikací smart řešení s napojením na místní obnovitelné zdroje energie. Prostor v nově vznikajícím regionu, který nahradí lom ČSA po ukončení těžby, dostane také příroda. Projekt je ve spolupráci s akademickým světem připraven s maximálním respektem r přírodě. V návaznosti na nové jezero vzniknou i nové možnosti pro rekreaci a turismus.

Odborníci spustili petici za energetickou bezpečnost

V regionu vznikne také bezmála tisíc nový pracovních míst. To vše závisí na možnosti spolufinancování z dotací Evropské unie, především z Fondu pro spravedlivou transformaci a Modernizačního fondu. Stejně tak je projekt otevřen spolupráci i s dalšími partnery z průmyslové, akademické, ale i veřejné sféry, kteří budou chtít společně rozvíjet území o rozloze více než 45 km2.

Součást projektu Green Mine je i projekt „Optimalizace systému provázaných aplikací a technologií pro výrobu a akumulaci energie z OZE s přesahem na výrobu zeleného vodíku a následná instalace Energetického parku OZE na území stávajícího lomu ČSA“, který se zaměřuje právě na dvě specifické studie, které možnost instalace obnovitelných zdrojů energie v lokalitě ČSA posuzují. Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II.